De autonome landen

Met Aruba, Sint Maarten en Curaçao wil D66 een goede samenwerking, gebaseerd op respect voor elkaars verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk en een open houding voor elkaars standpunten. De economische verbinding die de eilanden met Latijns-Amerika vormen kan veel meer benut worden. En D66 ziet potentie in de natuurlijke rijkdommen van het Koninkrijk, zoals energie uit zon, wind en water in plaats van vervuilende raffinaderijen, zoals ISLA, waar een finale oplossing voor gevonden moet worden. Ook de inwoners van de autonome landen binnen het Koninkrijk hebben een Nederlands paspoort, met de rechten en plichten die daarbij horen; daar kan niet zomaar aan getornd worden. We werken aan een vermindering van het democratisch tekort binnen het Koninkrijk, bijvoorbeeld door alle parlementen de mogelijkheid te geven de Koninkrijksregering te bevragen. Ook komt er een geschillenregeling en een onafhankelijke instantie die, indien nodig, uitspraak kan doen om meningsverschillen over Caribisch Nederland te beslechten.