Caribisch Nederland

Sinds 2010 ligt Nederland niet alleen in Europa, maar ook in de Caribische Zee. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn evengoed onderdeel van Nederland als bijvoorbeeld de Waddeneilanden. Met deze vernieuwing zijn stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet. D66 wil daarom een agenda voor inclusieve economische groei en maatschappelijke ontwikkeling voor Caribisch Nederland. We investeren onder andere in onderwijs, infrastructuur en economie.

Bij het beleid voor Caribisch Nederland streven we naar gelijkwaardigheid met Europees Nederland, waarbij we steeds rekening houden met de grote afstand en de geringe omvang van de eilanden. Ten slotte maken we een einde aan onduidelijkheid, verspilling en versnippering door één ministerie hoofdverantwoordelijk te maken voor Caribisch Nederland en de mogelijkheid te geven knopen door te hakken.

03.11.2020

Het lozen van riool-en afvalwater in zee is logischerwijs erg slecht voor koraal. Toch lozen bedrijven op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius nog steeds veel vervuilend water in de zeeën. Slecht voor het koraal en voor de biodiversiteit. Dankzij D66 mag riool- en afvalwater vanuit de eilanden niet meer ongezuiverd de zee in stromen. Zo beschermen we de koraalriffen. Dat is beter voor het klimaat!