Bewust kiezen voor een kind

01.04.2020

Vanaf 1 april 2020 wordt de NIPT-test voor zwangere vrouwen vergoed. Daarnaast wordt door de inzet van D66 op dit moment gewerkt aan het uitbreiden van de prenatale screening met de 13-weken echo, zodat aankomende ouders eerder zinvolle informatie over hun ongeboren vrucht hebben.

Als een vrouw ongewenst zwanger raakt beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar zwangerschap wil voortzetten of niet. Als zij concluderen dat abortus of overtijdbehandeling gewenst is, dan wil D66 dat dit mogelijk is, zonder wettelijke bedenktijd, op basis van goede informatie en laagdrempelig. Dat betekent ook dat onder deze voorwaarden een abortuspil via de huisarts beschikbaar moet zijn. In sommige gevallen is een zwangerschap hoe dan ook ongewenst, in andere gevallen is inzicht in de gezondheid van het ongeboren kind een reden de zwangerschap af te breken.

Ongewenste zwangerschappen willen we zoveel mogelijk voorkomen. Goede seksuele voorlichting en de eenvoudige beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen moeten daarom aan iedere jongere geboden worden. Prenatale screening verschaft aankomende ouders de informatie waarmee zij een keuze kunnen maken over het al dan niet afbreken van een zwangerschap. Of geeft hen, gelukkig in de meeste gevallen, meer rust over de gezondheid van hun kind. Vrouwen en hun partners zullen een keuze voor abortus niet lichtvaardig maken. Wij willen hen zoveel mogelijk de toegang tot zinvolle informatie over hun ongeboren vrucht verschaffen. Prenatale screening wordt daarom aangeboden en vergoed voor alle zwangere vrouwen.