Betere bereikbaarheid, niet auto of trein staan centraal

Voor onze dagelijkse rit naar school of werk, maar ook voor ondernemers en internationale handel is goede bereikbaarheid cruciaal. Nu de economie aantrekt, nemen de files toe. Het medicijn van steeds maar weer meer asfalt is uitgewerkt. Dit hebben we gezien op de A4 bij Leiden, waar iedereen na forse investeringen in asfalt nog steeds elke dag vaststaat. We moeten werken aan betere alternatieven om de reistijd, zowel op de handelsroutes naar het buitenland, maar ook het verkeer binnen Nederland en zelfs binnen steden te verbeteren. Daarbij kiest D66 voor een regionale aanpak, en een uitgekiende mix van wegen, water, spoor, lightrail, fiets en andere, nieuwe, vervoersvormen. Zeker nu in de komende jaren intelligente en elektrische mobiliteit onze wijze van vervoeren fundamenteel veranderen. We zorgen voor goede ontsluiting van de plek waar je woont, en de plek waar je werkt, ook met openbaar vervoer. Voor D66 hoort een uitbreiding van het NS-nachtnet hierbij. Met Duitse en Belgische autoriteiten werken we aan goede mobiliteit in de grensregio’s. Economische regio’s zoals Groningen, Twente en Eindhoven moeten vanuit de Randstad dag en nacht goed te bereiken zijn. Dat is essentieel voor de bedrijvigheid in geheel Nederland. OV en infrastructuur staan de komende tien jaar voor een grote opgave. Daarom moet Nederland wat D66 betreft slimme keuzes maken in mobiliteit en werken aan een integraal mobiliteitssysteem waarin reizigers kiezen uit een duurzame mix van mobiliteitsopties.

D66 wil dat het huidige infrastructuurfonds met haar aparte zuilen voor spoor en wegen uitloopt en wordt opgevolgd door een mobiliteitsfonds waaruit projecten kunnen worden betaald die zich richten op de combinatie van maatregelen die nodig is om bereikbaarheid van deur tot deur te verbeteren. Op deze wijze voorkomen we te veel focus op een nieuwe weg als enige mogelijkheid om files te voorkomen. In de afweging welke projecten deel uit zullen maken van het mobiliteitsfonds spelen naast economische effecten ook bijvoorbeeld de bijdrage aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen een rol. Bij de nieuwe bereikbaarheidsprojecten wordt een gebiedscoördinator aangesteld die zorgt dat burgerinitiatieven bijtijds en serieus kunnen worden meegenomen. In de uitvoering van MIRT-projecten blijft er binnen de geschetste kaders ruimte om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen. 

De omvorming van het infrastructuurfonds naar een mobiliteitsfonds wordt in de wet vastgelegd dankzij voorstellen van D66. 

Er zullen de komende jaren vervoermiddelen en diensten bedacht worden die wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Met onze hoge bevolkingsdichtheid en geavanceerde infrastructuur kunnen we koploper zijn en nieuwe banen creëren. Dat vraagt wel om een overheid die ruimte biedt aan innovatie. Dus bijvoorbeeld snel toestemming verlenen voor experimenten met zelfrijdende vervoermiddelen, of haast maken met de vereiste juridische raamwerken rond aansprakelijkheid.