Betalen voor autogebruik in plaats van autobezit

2019

Er is een taboe doorbroken! In 2026 wordt rekeningrijden ingevoerd. Dat is eerlijker, want als je meer gebruik maakt van de weg betaal je meer dan wanneer je minder rijdt. Het zorgt er ook voor dat mensen meer door kunnen rijden.

D66 wil af van de ingewikkelde combinatie van autobelastingen als accijnzen, aanschafbelasting en wegenbelasting. We willen naar betalen voor gebruik van de auto in plaats van betalen voor bezit. Daarbij kan de daadwerkelijke CO2-uitstoot meegewogen worden. Daarvoor is nu ook nieuwe technologie beschikbaar die weinig investeringen vergt en waarbij de privacy van weggebruikers gewaarborgd is. Zo vereenvoudigen we het belastingstelsel en worden de kosten voor mobiliteit eerlijker over autobezitters verdeeld.