Bestrijden van stroperij

Nederland spant zich in voor de implementatie van het EU Wildlife Crime Action Plan. Het stropen van bedreigde wilde dieren is een grote bedreiging voor het voortbestaan van vele dier- en plantensoorten. Georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde aanpak. Europa kan bijvoorbeeld een belangrijk rol spelen op het gebied van handhaving op doorvoer via (lucht-) havens.