Besteed onderwijsgeld aan onderwijs

2019

In het regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks 430 miljoen euro extra komt voor werkdrukverlaging in het basisonderwijs. Dat geld gaat direct naar de school, waardoor lerarenteams zélf bepalen hoe de werkdruk het beste verlaagd kan worden. Dat betekent dat leraren zelf bepalen of ze extra klassenassistenten aannemen, een gymdocent aanstellen of een extra conciërge aannemen. Zo worden de juffen en meesters ontlast.

2019

D66 werkt aan een initiatiefwet, waarin wettelijk wordt vastgelegd dat geld voor onderwijs direct naar scholen gaat en niet naar besturen. Nu blijft er te vaak en te veel geld dat bedoeld is voor onderwijs hangen bij de onderwijsbesturen.

Geld voor onderwijs moet allereerst terecht komen waar het hoort: in de klas. Kosten voor management en huisvesting moeten worden beheerst en in sommige gevallen fors worden teruggebracht. Als een opleiding niet voldoet aan een goede balans tussen onderwijs en overhead, dient de school dit te verantwoorden.