Beschikking over je eigen erfenis

D66 wil dat iedereen vrij is zelf te bepalen aan wie hij zijn erfenis nalaat. Mensen bepalen zelf wie hen dierbaar zijn. D66 wil dat de overheid hier geen waardeoordeel over uitspreekt. Op dit moment is het erf- en schenkrecht niet leefvormneutraal. Mensen zonder partner en kinderen kunnen hun erfenis niet fiscaal voordelig nalaten. D66 wil dat mensen zonder partner of kinderen gelijk behandeld worden. Omgekeerd betekent deze uitgebreide zeggenschap ook dat ouders het recht zouden moeten hebben om hun erfenis niet na te laten aan hun kinderen. Daarom wil D66 de legitieme portie afschaffen. Een uitzondering wordt daarbij gemaakt voor de zorgverplichting naar minderjarige en jongmeerderjarige kinderen.