Meer aandacht voor belangen kind na scheiding

Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Meestal komen de ex-partners er samen uit, maar ongeveer één op vijf scheidingen eindigt in een vechtscheiding. Als hier kinderen bij betrokken zijn, kunnen zij onderdeel van de strijd worden. D66 wil zoveel mogelijk voorkomen dat het kind de dupe wordt van een scheiding van de ouders. D66 moedigt daarom aan dat de belangen van het kind zo goed mogelijk worden behartigd, door mediators, bijzondere curatoren en andere preventieve maatregelen. De leeftijdsgrens van twaalf jaar waarop kinderen gehoord kunnen worden in een scheidingszaak vindt D66 arbitrair en willen wij loslaten. Tot slot wil D66 meer inzicht in het contactverlies tussen kinderen en uitwonende ouders na een scheiding. We vinden het onwenselijk als ruzie tussen ouders ertoe leidt dat het kind zich gedwongen voelt partij te kiezen. Helaas zijn hierover weinig feiten bekend. D66 wil daarom eerst onderzoeken waardoor het contactverlies wordt veroorzaakt.