Bed, bad en brood

D66 wil dat het kabinet meer werk maakt van de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, in Nederland en in Europees verband. Dit betekent dat de bed-, bad- en broodvoorziening gekoppeld moet worden aan begeleiding die toewerkt naar een toekomstperspectief in land van herkomst voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Kleinschalige opvang waarbij ongedocumenteerden ook begeleiding krijgen, biedt perspectief op een daadwerkelijke toekomst in Nederland of het land van herkomst en daarom mogen gemeenten dit blijven aanbieden.

13.12.2018

D66 vindt het belangrijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers naast bed, bad en brood ook begeleiding geboden wordt. Terugkeren naar het land van herkomst lukt namelijk niet zonder die begeleiding, en alsnog een rechtmatig verblijf in Nederland krijgen evenmin. Veel mensen vielen daardoor tussen wal en schip. Dat helpt niemand. Dankzij inzet van D66 is er een akkoord gesloten waar wordt gewerkt aan een toekomstperspectief.