Baas over eigen lijf en leven

Onze zorg wordt steeds beter en onze kennis en keuzemogelijkheden nemen toe. Mensen met zware gebreken leven steeds langer – gelukkig ook vaak met steeds hogere kwaliteit van leven. En het lichaam overleeft steeds vaker de wens tot leven. Het is technisch mogelijk steeds meer keuzes maken. Maar de zelfbeschikking om die keuzes te maken is niet altijd goed geregeld. Dat wil niet zeggen dat alles maar moet omdat het kan. Voor D66 ligt de zeggenschap over belangrijke medische keuzes bij de patiënt, die met de arts een afweging maakt. Daarbij is juiste informatie over genezingskansen en behandelingsrisico’s essentieel.