Actieve diplomatie

Nederland kan zijn stem voor democratie en rechtsstaat niet laten horen, maatschappelijke organisaties ondersteunen, onze ondernemers faciliteren of Nederlanders in buitenland helpen zonder de juiste middelen. Daarom is in het regeerakkoord vastgelegd dat er tot 40 miljoen structureel wordt geïnvesteerd in de diplomatieke dienst, die meer dan voorheen is gericht op aanwezigheid in het buitenland: een sterk netwerk van Nederlandse ambassades, adequate vertegenwoordiging bij internationale organisaties en voldoende capaciteit voor tijdelijke internationale missies.

In Europees verband bepleiten we een volwaardige Europese Minister van Buitenlandse Zaken: een zwaargewicht met actieve politieke agenda. Deze minister wordt ondersteund door een volwaardige Europese diplomatieke dienst die niet slechts dient als 29e ambassade, maar een coördinerende rol speelt en de krachten van lidstaten kan bundelen. Zolang de EU niet een eigen minister en volwaardige buitenlandse dienst heeft, doet Nederland haar uiterste best om bij de VN en haar deelorganisaties een adequate Nederlandse vertegenwoordiging te hebben, met als doel dubbel werk, disfunctionele beleids- en besluitvorming en verspilling tegen te gaan.