Aandacht voor Nederlanders in het buitenland

Er wonen ongeveer een miljoen Nederlanders tijdelijk of permanent over de grens. D66 wil dat er structurele aandacht is voor hun belangen en hun betrokkenheid bij Nederland. Dat begint met snelle en toegankelijke dienstverlening door posten in het buitenland en online, waar Nederlanders nu 24/7 terecht kunnen voor alle dienstverlening en producten van de rijksoverheid, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Maar ook met de actieve inzet om deze Nederlanders deel te laten nemen aan verkiezingen waarvoor zij stemgerechtigd zijn.

Bij de EU-verkiezingen van 2019 konden Nederlanders al bij de ambassade stemmen. Hierbij kijken we actief naar het vereenvoudigen van de huidige procedure, en houden we technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We hebben ook nadrukkelijk aandacht voor onze grensprovincies en het oplossen van problemen waar zij tegenaan lopen met de buurlanden.