Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgverzekering

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede, patiëntgerichte en betaalbare zorg voor al hun verzekerden. D66 wil door met de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wil wel een aantal verbeteringen aanbrengen. D66 wil deze meer baseren op goede zorgresultaten. D66 wil dat zorgverzekeraars zich nadrukkelijker bezighouden met het inzichtelijk maken en het bevorderen van kwaliteit. Dat maakt zorgverzekeraars kritischer over de kwaliteit van zorg en stimuleert een langdurige band met de verzekerden. Zorgverzekeraars moeten in de zorginkoop meer ruimte krijgen voor experimenten met het vaststellen van “prestaties”. De overheid stelt nu in detail vast wat een zorgproduct (een “prestatie”) dient te zijn. Verzekeraars, zorgverleners en patiënten hebben op dit moment beperkte vrijheid hier samen zelf invulling aan te geven. Dit remt innovatie en kwaliteit.

Basispakket

D66 wil dat uitgaven die voorzienbaar en betaalbaar zijn uit het basispakket gehaald worden. D66 steunt financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. Preconceptiezorg, (primaire) geslachtsbehandeling bij transgenders en medicinale cannabis hebben tot ethische discussies geleid, maar blijven wat ons betreft in het basispakket. D66 pleit ook voor het vergoeden van secundaire geslachtsverandering  van transgenders, zoals bijvoorbeeld borstprothesen.

Keuzevrijheid

Het is voor D66 belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze hun zorg inrichten. Wat D66 betreft krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om zorg van slechte kwaliteit niet meer te vergoeden. Dat leidt voor de verzekerde tot een lagere premie. Soms kunnen patiënten lastig een keuzes maken, omdat ze kwetsbaar zijn of onvoldoende inzicht hebben in kwaliteit en consequenties. De huisarts, specialist en  overige deskundigen moeten ervoor zorgen dat de patiënt kan meebeslissen over de zorg door de juiste informatie beschikbaar te stellen en te adviseren.

Eigen bijdragen

Met eigen bijdragen worden mensen zich bewust van de kosten van zorg en dragen ze een steentje bij. D66 realiseert zich dat de eigen bijdragen vaak een stapeling vormen boven op het eigen risico voor chronisch en langdurig zieken. Daar willen wij wat aan doen, om deze groep (kwetsbaren) tegemoet te komen.

Persoonsgebonden budget

D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget. Fraude wordt krachtig bestraft en fraude wordt het best voorkomen door het systeem simpel en transparant te houden. D66 blijft voorstander van meer persoonsgebonden budgetten die patiënten de regie geven over de inrichting en invulling van hun zorg.

Beloon goed gedrag

D66 wil in alle geledingen van de maatschappij meer aandacht voor de bescherming van de gezondheid. D66  steunt financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. D66 wil bijvoorbeeld normen voor het percentage zout in levensmiddelen en maatregelen om overmatige consumptie van vet, suiker en zout terug te dringen. Ook zorgverzekeraars worden gestimuleerd om te investeren in preventie.

Laatst gewijzigd op 13 juni 2017