Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Zelfbeschikking en keuzevrijheid

De afgelopen decennia hebben mensen, mede dankzij D66, meer vrijheid gekregen om zelf te beschikken over hun lichaam en leven. Bij iedere nieuwe tijd horen nieuwe uitdagingen. Als gevolg van demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen ontstaan nieuwe spanningen voor keuzevrijheid en zelfbeschikking. Dit vraagt om een actieve overheid, die optreedt om vrijheid te beschermen en bevordert dat mensen in vrijheid zinvolle keuzes kunnen maken. Ook wanneer dit fundamentele vragen over het leven of een vrijwillig levenseinde betreft.

D66 wil dat het personen- en familierecht meer ruimte biedt voor de toegenomen diversiteit van leefvormen. Mensen moeten meer ruimte krijgen om met de arts te beslissen over belangrijke medische keuzes. Ook online moeten mensen vrij kunnen bewegen, want een steeds groter deel van ons leven speelt zich daar af. D66 maakt zich hard voor het beschermen van vrijheid en het koesteren van diversiteit, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht leeftijd, achtergrond, herkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leefvorm of huidskleur.

Baas over eigen lijf en leven

Onze zorg wordt steeds beter en onze kennis en keuzemogelijkheden nemen toe. Mensen met zware gebreken leven steeds langer – gelukkig ook vaak met steeds hogere kwaliteit van leven. En het lichaam overleeft steeds vaker de wens tot leven. Het is technisch mogelijk steeds meer keuzes maken. Maar de zelfbeschikking om die keuzes te maken is niet altijd goed geregeld. Dat wil niet zeggen dat alles maar moet omdat het kan. Voor D66 ligt de zeggenschap over belangrijke medische keuzes bij de patiënt, die met de arts een afweging maakt. Daarbij is juiste informatie over genezingskansen en behandelingsrisico’s essentieel.

Laatst gewijzigd op 3 mei 2017