Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Wegen

Voor D66 is verbetering van bestaande (spoor)wegen de eerste keus. Nieuwe wegen worden alleen aangelegd als deze echte meerwaarde opleveren. Bovendien mag het niet onevenredig veel ruimte innemen of negatieve invloed op de natuur of op de gezondheid van omwonenden hebben. Bestaande wegen kunnen beter worden benut, bijvoorbeeld door intelligente verkeerssystemen of het scheiden van doorgaand en regionaal verkeer. Goede inpassing van nieuwe wegen is bij aanleg een noodzakelijke voorwaarde.

Inspraak

D66 wil dat bewonerswensen serieus worden genomen bij de aanleg van nieuwe of de aanpassing van bestaande wegen. Daarbij worden omwonenden al in een vroeg stadium betrokken bij het invullen en uitwerken van de plannen. Beslissingen over de verbreding van bestaande wegen dienen genomen te worden in samenspraak met het lokale bestuur.

Files

Meer asfalt is niet de oplossing voor de files. D66 investeert in openbaar vervoer dat qua reistijden en comfort kan concurreren met de auto. We maken milieuvriendelijk vervoer aantrekkelijker. Het is eerlijker dat mensen betalen voor het gebruik van hun auto, dan voor het bezit ervan. Op die manier ontstaat ruimte voor verbetering van de bestaande infrastructuur. Ook stimuleren we thuiswerken, fietsen en flexibele werktijden. Zo zorgen we voor betere bereikbaarheid, minder files en minder vervuiling.

Schoner en slimmer reizen

Naast fiscale voordelen wil D66 het netwerk van laadpalen en ook accuwisselpunten voor elektrische auto’s sterk uitbreiden om elektrisch vervoer aantrekkelijker te maken.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016