Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid: Europese samenwerking

D66 vindt dat Nederland deelt in de collectieve verantwoordelijkheid voor een veilige wereld. Een wereld waarin mensenrechten, de internationale rechtsorde en mensen in kwetsbare posities voortdurend aandacht behoeven. Internationale samenwerking is dé kracht achter veiligheid en welvaart. D66 ziet in die internationale samenwerking een leidende rol voor Europa.

Meer samenwerking Defensie

De EU geeft net zo veel uit aan Defensie als China en Rusland bij elkaar, maar speelt veel minder klaar dan de Russische en Chinese krijgsmachten. De Europese Unie heeft namelijk 28 verschillende krijgsmachten die niet goed op elkaar zijn aangesloten. D66 is daarom binnen een gemeenschappelijk Europees buitenlandbeleid ook voor meer Defensiesamenwerking. Met taakspecialisatie van Europese landen, zodat met hetzelfde geld veel meer kan worden bereikt. Uiteindelijk willen wij toewerken naar een Europees leger.

Eén Europees luchtruim

Vliegtuigen moeten nu in Europa nog te vaak omvliegen en de luchtverkeersleiding is nog te versnipperd. D66 wil zo snel mogelijk naar één Europees luchtruim. Dit maakt vliegen veiliger, goedkoper en energie-efficiënter. Wij willen dat de Europese Commissie namens de Europese Unie als één blok met andere landen onderhandelt over luchtvaartverdragen.

Bestrijd criminaliteit en terreur over grenzen heen

In een Europa met open grenzen hebben misdadigers nog te vaak vrij spel. Bij de bestrijding van criminaliteit is meer Europese samenwerking nodig. De noodzakelijke informatiedeling en samenwerking in Europa komt echter maar moeizaam op gang. Dat moet beter. Een hardere aanpak van daders en bescherming van slachtoffers van bijvoorbeeld vrouwenhandel is noodzakelijk. D66 streeft ter bestrijding van grensoverschrijdende misdaad naar één Europese rechtsruimte. Hiertoe moeten Europol en Eurojust – onder controle van het Europees Parlement – worden versterkt. De laatste tien jaar werd het veiligheidsbeleid sterk beïnvloed door de Amerikaanse strijd tegen terreur. Een grondige evaluatie van het Europese anti-terreurbeleid is noodzakelijk. D66 heeft hier het Europees Parlement van overtuigd. Nu is het zaak dit uit te voeren.

Internationaal opsporen en vervolgen beter maken

Door het strafprocesrecht van de EU-landen beter op elkaar af te stemmen, kunnen we internationale criminaliteit eenvoudiger en effectiever bestrijden. Op Europees niveau kunnen regels over verkrijging van bewijs, opsporingsbevoegdheden en rechten van verdachten worden geharmoniseerd. Dit leidt tot duidelijkere rechtsbescherming en succesvollere opsporing. Een eerste stap is de verbetering van het Europees Arrestatiebevel.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019