Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Topinkomens publieke sector

D66 ondersteunt het normeren van de semipublieke topinkomens. Waar er sprake is van publiek geld, heeft de overheid de verantwoordelijkheid om te komen tot normering. Daarom heeft D66 voor de Wet Normering Topinkomens gestemd. Deze wet is op 1 januari 2013  in werking getreden.

Kloof tussen een carrière in de private en publieke sector

D66 vindt dat de publieke inkomensontwikkeling in het topsegment transparant en gematigd zijn. Tegelijkertijd moet er zorgvuldig gehandeld worden. De vergrijzing, de bezuinigingen op de overheid, en de jarenlang gehanteerde nullijn voor ambtenaren, zetten (de kwaliteit van) het ambtelijke apparaat verder onder druk. Toptalent krijgt bij de private sector ruimere ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor nieuwe generaties minder snel voor een carrière bij de overheid zullen kiezen. In april 2004 publiceerde een commissie onder voorzitterschap van oud-VVD-leider Hans Dijkstal het rapport ‘Over dienen en verdienen’. In dit rapport kwam naar voren dat de kloof tussen een carrière in de private en publieke sector al erg groot was. Die kloof is inmiddels nog groter en een baan in de publieke sector is steeds minder aantrekkelijk.

Laatst gewijzigd op 1 februari 2017