Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Toezicht, privacy en onafhankelijke informatie

D66 wil het toezicht op de gezondheidszorg drastisch verbeteren. Wij pleiten voor verbetering van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een uitbreiding van het aantal inspecteurs. Dit mag echter niet leiden tot onnodige bureaucratisering en rapportagedrift. Daarbij past ook dat de taken en bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in één goede toezichtwet worden vastgelegd.

Privacy gewaarborgd

Met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wordt snelle en goede zorgverlening eenvoudiger en kunnen medische fouten worden voorkomen. Dit biedt enorme kansen voor gezondheid, maar brengt ook privacyrisico’s met zich mee. Natuurlijk beslist de patiënt zelf over deelname aan het EPD en blijft de patiënt eigenaar van zijn eigen medische informatie. D66 is voorstander van invoering van een EPD, maar pas wanneer de privacy van patiënten voldoende kan worden gewaarborgd en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd zijn. D66 streeft naar een gedecentraliseerde uitwisseling van gegevens, zodat medische informatie niet buiten het zicht van arts en patiënt uitgewisseld kan worden en het medisch beroepsgeheim onaangetast blijft. Gedegen onderzoek naar het waarborgen van de privacy en patiëntveiligheid met een EPD, het gefaseerd invoeren, voortschrijdende techniek en voorlichting zijn onontbeerlijk. Dit moet door een onafhankelijke centrale autoriteit beoordeeld worden.

Meer inzicht in kwaliteit

De ziekenhuiszorg in Nederland is gebaat bij meer inzicht in kwaliteit. Er zijn in de zorg namelijk grote verschillen in de geleverde zorgkwaliteit. Meer inzicht zal leiden tot verhoging van de gemiddelde kwaliteit en heeft een dempende werking op kostenstijgingen. D66 pleit voor uniforme, beknopte kwaliteitsindicatoren om bureaucratie te voorkomen.  D66 wil dat alle zorgorganisaties die zich met kwaliteit en transparantie bezig houden, gecoördineerd worden door één gezaghebbend kwaliteitsinstituut. Dit instituut moet zorgen dat patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars kwaliteitscriteria en zorgstandaarden gaan formuleren, implementeren en openbaar toegankelijk maken. D66 vindt dat de minister meer middelen moet om dat af te dwingen. Dit is ook van belang om de concurrentie van zorg zodanig vorm te geven dat kan worden ingekocht op kwaliteit. D66 wil dat artsen, in overleg met patiënten, deze kwaliteitsinformatie gebruiken en meer verantwoordelijkheid krijgen voor optimale kwaliteit en inzet van beschikbare middelen. De arts is in deze leidend.

Onafhankelijke informatie

D66 wil dat patiënten op een eenvoudige manier onafhankelijke informatie kunnen krijgen over de geleverde zorguitkomsten, kwaliteit en kosten van zorgaanbieders. Wij stimuleren daarom online keuze-platforms, zoals e-health en ‘mobile-health’.

 eHealth

De gezondheidszorg staat bol van innovatie. Innovatie helpt de kwaliteit van zorg te verhogen, maakt preventie en het leven met aandoeningen draaglijker en kan ook zorgkosten helpen verlagen. D66 wil dat Nederland vooroploopt met zorginnovatie. D66 wil zorgaanbieders stimuleren om meer gebruik te maken van eHealth-oplossingen, zoals patiënten portalen en apps. Waar nodig wordt ruimte gemaakt voor experimenten, bijvoorbeeld wanneer uitwisseling van (patiënt-)informatie nodig is.

Laatst gewijzigd op 2 februari 2017