Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Toetreding tot Europa

Toetredingsonderhandelingen en het uitzicht op lidmaatschap vormen een goede manier om de Europese zone van vrede, veiligheid, democratie en welvaart te vergroten. Landen die 25 jaar geleden nog onder een communistisch regime stonden, zijn nu democratische rechtsstaten. Daarnaast is de vergroting van de interne markt voordelig, omdat er dan een grotere afzetmarkt en een beter investeringsklimaat ontstaan voor Nederlandse bedrijven.

Strenge voorwaarden

Wie lid wil worden van de Europese Unie moet aan strenge voorwaarden voldoen. Landen kunnen niet zomaar toetreden. Onderhandelingen over een lidmaatschap met een land kunnen pas beginnen na een unanieme beslissing van alle lidstaten. Vervolgens beginnen gesprekken tussen de Europese Commissie en het toetredende land over de hervormingen die nodig zijn om te voldoen aan de strenge eisen van EU-lidmaatschap.

Turkije

D66 maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Turkije. De scheiding der machten staat onder druk. Fundamentele vrijheden worden aan banden gelegd. Turkije is recordhouder als het gaat om het aantal journalisten in de gevangenis. D66 wil dat Nederland Turkije consequent aanspreekt op deze misstanden: door de regering en op EU niveau. D66 uitte de afgelopen jaren grote kritiek en ongerustheid over de verzwakking van die rechtsstaat en van democratische instituties. Europese leiders waren hierover te stil en willen zelfs dat Turkije het vluchtelingenvraagstuk oplost. In het belang van de Turkse bevolking, en de betrekkingen met de EU is het cruciaal dat de scheiding van machten en democratische principes door iedereen worden gerespecteerd. De gesprekken over versnelde toetreding gekoppeld aan de opvang van vluchtelingen, visumvrij reizen en Turkije aanmerken als ‘veilig land’ zijn wat D66 betreft ongepast. Het is duidelijk dat Turkije nog lang niet kan toetreden tot de Europese Unie; Turkije voldoet niet een de vast staande Kopenhagen criteria en beweegt momenteel ook niet in die richting: integendeel. Bovendien worden de onderhandelingen met Turkije over toetreding wat D66 betreft direct afgebroken zodra Erdogan zijn plannen voor de herinvoering van de doodstraf doorzet.

Oekraïne

Toetreding van Oekraïne is op dit moment niet aan de orde.  Het land is hier nog ver verwijderd van. Dat wil niet zeggen dat het nooit mogelijk zal zijn, perspectief op toetreding kan een katalysator zijn voor democratisering en hervorming. D66 is voor nu pleitbezorger van het slechten van obstakels in het vrij verkeer van mensen en samenwerking tussen de EU en Oekraïne, maar niet onder alle omstandigheden. Oekraïne moet zich wel inzetten hun wetgeving in lijn te brengen met Europese waarden en verdragen.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48