Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Schone energie

D66 wil van de grijze, oude en vervuilende industrie naar een groene en schone toekomst. Deze verandering is noodzakelijk om opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarbij heeft het ook directe voordelen voor Nederland. Fossiele energiebronnen als kolen en gas zijn steeds schaarser en de prijs schommelt sterk. Onze afhankelijkheid daarvan is risicovol en kostbaar, terwijl de voorraad hernieuwbare energie in potentie eindeloos is. D66 kiest dan ook voor het ontwikkelen en de inzet van technologie om efficiënt van hernieuwbare energie gebruik te maken. Vanzelfsprekend wil D66 daarnaast energie blijven besparen. Want de goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt.

Fossiele brandstoffen zijn vervuilend, worden steeds duurder en kunnen opraken. Duurzame energie is schoon, wordt steeds goedkoper en is onuitputtelijk. De duurzame energiemeter blijft in Nederland echter steken op een beschamende 5 tot 6 procent. We staan hiermee onderaan in de Europese Unie; alleen Malta en Luxemburg doen het nog slechter dan wij. Dat móet anders. D66 wil dat in 2030 het aandeel duurzame energie naar  40% is gestegen. Een volledige transitie naar een energie-neutrale economie moet in 2050 zijn gerealiseerd.

Om dit te bereiken wil D66 belemmerende nationale wetgeving snel aanpassen en belastingheffingen herzien. Consistent en stabiel beleid is daarbij cruciaal. D66 kiest voor het stimuleren van innovatieve technieken die grootschalig de Nederlandse energieproductie verduurzamen. We stellen daarbij scherpe eisen aan de industrie, zodat ook grootverbruikers vergroenen. D66 moedigt particulieren aan om ook meer in de eigen energievoorziening te investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker te maken om zelf of samen met anderen met zonnepanelen energie op te wekken en geen energiebelasting te heffen op duurzame energie voor eigen gebruik.

Windmolens en zonne-energie

D66 zet zich in op alle mogelijke vormen van duurzame energie. We willen zoveel mogelijk technieken benutten en investeren in de innovatie en implementatie daarvan. In Nederland zijn vooral zonne-energie en windenergie kansrijk. Maar ook geothermie, het beter gebruiken van restwarmte en het opwekken van energie uit het verschil tussen zoet en zout water (blauwe energie) hebben mogelijkheden.

We hebben grote sprongen vooruit gemaakt met windmolens op zee. De kosten zijn enorm gedaald waardoor het een steeds interessantere optie is. We willen daarom de opwekking van duurzame energie op de Noordzee sterk uitbreiden. D66 wil daarvoor samenwerken met de Noordzee-landen om ons heen zodat we samen schaalvoordelen kunnen benutten.

Om de doelstellingen te halen, zullen we ook windmolens op land nodig hebben. Dat blijft nog steeds de betaalbaarste vorm van duurzame opwekking van energie. D66 wil wel dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. Er worden eisen gesteld aan het geluid dat ze maken en mensen moeten altijd volwaardig gecompenseerd worden voor mogelijke schade.

D66 zet zich ook in voor het uitbreiden van zonne-energie. Dit is de gemakkelijkste vorm van duurzame energieopwekking die mensen thuis zelf kunnen toepassen. We willen daarom dat het voor mensen makkelijker wordt om zelf zonne-energie op te wekken en dat er een regeling blijft bestaan voor de teruglevering van stroom aan het netwerk.

Laatst gewijzigd op 28 februari 2017

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48