Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte om te ondernemen

Ondernemers ervaren grote regeldruk. De overheid slaagt er keer op keer niet in hier verbetering aan te brengen. D66 wil hier verandering in brengen door een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare overheid.

  • De controle van iedereen vooraf wordt controle op basis van steekproeven achteraf. De ondernemer kan eenvoudig via één contactpersoon bij de overheid terecht en wordt snel verteld of het zo goed is. Dat kan gepaard gaan met minder gedetailleerde regels en controle op resultaat in plaats van op het proces. Bij tegengestelde regels kiest de ondernemer zelf.
  • Er komt een ‘ombudsman’ voor ondernemers met een stevig mandaat. Daarnaast kunnen overbodige lasten worden afgeschaft en moeten aanbestedingen vereenvoudigd open staan voor startups, mkb en ZZP-ers.
  • Een vergunning wordt automatisch toegekend als de overheid niet op tijd handelt, de zogenaamde ‘lex silencio’.
  • En D66 wil een simpeler, maar strikter omgevingsrecht, Uiteraard wel met voldoende waarborgen voor milieu en natuur.

Wanneer het vertrouwen beschaamd wordt, zullen de sancties ook fors moeten zijn. Meer vertrouwen en vrijheid gaan immers hand in hand met meer verantwoordelijkheid.

Toegang tot krediet en kapitaal

Als gevolg van de bankencrisis lijkt het moeilijker voor ondernemers om krediet en kapitaal te verkrijgen. Hierdoor kunnen zij rendabele investeringen die hun groei stimuleren niet financieren. D66 wil dat de overheid, samen met pensioenfondsen en banken, zorgt dat onnodige drempels worden opgeheven. D66 staat open voor alternatieve en innovatieve vormen van bedrijfsfinanciering die kunnen concurreren met traditionele banken. Voorbeelden zijn kredietunies, participatiemaatschappijen, crowdfunding en bedrijfsobligaties. De overheid speelt een belangrijke rol om deze markten te helpen ontwikkelen.

In mkb eenvoudiger personeel aannemen

Kleine en startende bedrijven worden door de overheid teveel ontmoedigd om vast personeel aan te nemen. D66 wil de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij met een lichter regime of mogelijkheden voor risicodeling sneller en vaker mensen aan zullen nemen. Uiteraard zonder nieuwe barrières op te werpen voor doorgroei van bedrijven. Ook voor werknemers bieden deze maatregelen, gericht op meer banen binnen het mkb, voordelen. De maatregelen dragen bij aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt. Niet iedereen zoekt een baan voor het leven, maar wil bijvoorbeeld juistwerken bij een klein startend bedrijf.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016