Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Patiënt centraal

D66 stelt de patiënt centraal door de basiszorg in de buurt te organiseren. Dit geldt voor ouderenzorg, jeugdzorg en zorg voor chronisch- en langdurig zieken. Huisartsen en andere medische professionals moeten hierbij fungeren als eerste vertrouwenspersoon. Door samenwerking tussen verschillende instanties, het uitgaan van de eigen kracht van mensen en het stimuleren van zelfredzaamheid kan de patiënt zo lang mogelijk thuis basiszorg ontvangen. Zo kan dure ziekenhuiszorg worden voorkomen. Bovendien pleiten we  voor een nieuw soort zorginstelling tussen de eerste en tweede lijn, waardoor specialistische zorg voorhanden is, die dichterbij,  meer gespecialiseerd en ook nog goedkoper is. Daarbij wil D66 extra investeren in wijkverpleegkundigen, die in dit nieuwe systeem de rol van centraal aanspreekpunt moeten gaan vervullen.

Patiëntenorganisaties krachtiger

Patiëntenorganisaties dragen bij aan zelfbewustzijn en autonomie van patiënten en zorggebruikers. D66 wil dat de patiëntenbeweging doorgaat met het bundelen van haar krachten en een krachtige tegenspeler is tegenover zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Om de patiëntenorganisaties in staat te stellen deze rol als derde partij volwaardig te kunnen uitoefenen, wil D66 hun financiering structureel verbeteren.

Laatst gewijzigd op 2 februari 2017