Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Open en toegankelijk bestuur

Wet open overheid

D66 wil dat de overheid minder huiverig is bij het delen van informatie. De overheid moet veel meer informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Zo wordt voor burgers en journalisten meer inzichtelijk welke informatie beschikbaar is en waarop besluiten en beleid gebaseerd zijn. Uiteindelijk helpt dit de democratische controle van de overheid te versterken en de betrokkenheid bij de democratie van inwoners te vergroten. Om dit te bereiken is een cultuuromslag bij de overheid nodig en moet de wet aangepast worden. D66 is daar samen met GroenLinks mee bezig via de Wet open overheid. Met dat wetsvoorstel moeten overheidsinstanties openbare informatieregisters gaan bijhouden, worden de termijnen om informatie te krijgen verkort en komt er een Informatiecommissaris.

Weerbaarheid openbaar bestuur

Onderzoek wijst uit dat raadsleden, wethouders, burgemeesters en andere bestuurders zich in sommige gevallen zo geïntimideerd voelen dat ze het moeilijk vinden om een besluit te nemen. Een op de tien gaf aan zich door de bedreigingen en agressie daadwerkelijk te laten beïnvloeden. D66 vindt dit verontrustend en wil dat de overheid actiever aan de slag gaat om een veilige uitoefening van de publieke taak te borgen.

Persoonlijke gegevens en de overheid

Privacy is een grondrecht. Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet verankert het recht van iedereen om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten. Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet wordt afgeluisterd. De overheid mag persoonlijke gegevens niet zomaar gebruiken en iedereen heeft het recht om te zien wat er over hem is vastgelegd. En kan gegevens laten veranderen als ze niet juist zijn.

Overheid moet privacy beschermen

De overheid heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van haar inwoners te beschermen. Maar het gevoel van urgentie mist en de ambitie om de privacy te respecteren en de bescherming te versterken, ontbreekt. De overheid moet beter zijn best doen om gerichter te werk te gaan in plaats van sleepnetmethodes toe te passen die ten koste gaan van de privacy van onschuldige mensen. Er is duidelijkheid nodig over waar de rode streep ligt, hoe ver privacy van gewone Nederlanders door overheid en bedrijfsleven aangetast mag worden. Daarbij gaat het niet zozeer om de bescherming van gegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens is duidelijk. Maar door de vele ontwikkelingen en technologische mogelijkheden zijn we het zicht kwijt op de proportionaliteit van al die gegevensverwerking. Wat gebeurt er met onze gegevens en wat zijn de gevolgen voor onze privacy? Maatregelen zijn nodig voor de bescherming van mensen tegen fouten, misbruik en willekeur, om hun persoonlijke veiligheid beter te waarborgen.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016