Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur

D66 wil het bestaande natuurschoon behouden, sterker maken en verder uitbreiden. Als één van de rijkste landen in de wereld kunnen wij laten zien dat het mogelijk is welvarend te zijn, zonder dat natuur en biodiversiteit verder afbrokkelen. Natuur biedt recreatie en zorgt voor werkgelegenheid. Onderzoek toont aan dat voor veel mensen het maken van een boswandeling een moment van vrijheid, geluk en ontspanning is.

Goed voor de economie

Onze natuur is goed voor de economie. Er werken zo’n 200.000 mensen in deze sector, 20 miljoen mensen bezoeken jaarlijks alleen al de Veluwe en een mooie omgeving weegt zwaar mee wanneer buitenlandse bedrijven een vestigingsplaats kiezen.

Investeren in natuurgebieden

D66 kiest voor investeren in natuurgebieden die tegen een stootje kunnen, unieke gebieden zoals het Waddengebied (lees hier over onze visie over de Waddenzee), de zeearmen van onze Delta en de duinen langs de kust, maar erkent daarnaast de waarde van kleinere gebieden. Dergelijke investeringen kunnen ook bijdragen aan het scheppen van ruimte voor ondernemers en recreatie en het vergroten van de waterveiligheid in Nederland. D66 wil mensen en ondernemers in de regio uitdagen om te komen met inspirerende projecten waarmee we onze ruimte en natuur optimaal beheren en gebruiken. Experts van de rijksoverheid kunnen hierbij eventueel meedenken.

Het Waddengebied

Het Waddengebied kent unieke, door UNESCO-beschermde, natuur. Er is een grote diversiteit aan planten en dieren, ongeveer 250 plantensoorten komen alleen in de Waddenzee voor. Goed beheer is dus van groot belang. Het Waddengebied heeft op dit moment nog meerdere beheerders. Ministeries, provincies, maar ook natuurbeheerders en Rijkswaterstaat beslissen over het Waddengebied. Alle verschillende organisaties met hun eigen achtergronden zorgen voor trage beslissingen. D66 wil één overkoepelende organisatie die gaat over het beheer van het Waddengebied. Dat voorstel deed de Algemene Rekenkamer al in 2013, maar daar heeft het kabinet helaas te weinig mee gedaan.

Door overbevissing raken bovendien ecosystemen uit balans. Sleepnetten van garnalenvissers richten schade aan op de bodem van de Waddenzee en leveren, ongewild, veel bijvangst op. Tot wel 70% van de vangst wordt, levend of dood, terug in de zee in gegooid. Ecosystemen zijn kwetsbaar. D66 wil daarom dat de impact op het milieu wordt meegewogen bij het afgeven van nieuwe visserijvergunningen. Maak samen met de vissers duidelijke en bindende afspraken. Zo kunnen nieuwe doelen gesteld worden. Bovendien hebben de vissers dan duidelijkheid en weten ze waar ze aan toe zijn.

Voor de volledige visie op het Waddengebied zie de visie ‘Wees Wijzer met de Waddenzee

Natuurherstel en bescherming

D66 werkt niet alleen aan natuurherstel en bescherming op land in Nederland. In, met en buiten Europa wordt ook gezorgd voor bescherming van natuur op zee en belangrijke gebieden op land buiten Nederland. Onder andere door het opzetten en beschermen van zeereservaten en gerichte bescherming van plant- en diersoorten. D66 wil dat Nederland hiervoor de leiding neemt met betrekking tot de Noordzee. Nederland moet zelf met spoed bescherming van de Doggersbank (het Nederlandse deel), de Klaverbank en het Friese Front als zeereservaat realiseren. Voor de trekvogelpopulaties die de Waddenzee aandoen is het wezenlijk dat ook hun andere voedsel- en rustgebieden langs de Europese en Afrikaanse kust behouden blijven.

Ecologische Hoofdstructuur

Voor D66 is de vervolmaking van de Ecologische Hoofdstructuur essentieel voor het behoud van ons natuurschoon. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan Europese biodiversiteit (programma Natura 2000). Grote natuurgebieden met een goede samenhang, zoals de Veluwe of de oevers van de grote rivieren, zijn sterker dan kleine vennetjes of plukjes heide. D66 kiest daarom voor investeren in natuurgebieden die tegen een stootje kunnen, unieke gebieden zoals het Waddenzeegebied, de zeearmen van onze Delta en de duinen langs de kust, maar erkent daarnaast de waarde van kleinere gebieden.

Ondertussen is de Ecologische Hoofdstructuur omgezet naar Natuurnetwerk Nederland en zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. D66 houdt goed in de gaten of de met de provincies afgesproken doelen behaald worden.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016