Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Minister voor Energie en Klimaat met Klimaatwet

D66 neemt structurele maatregelen om te zorgen voor permanente aandacht voor klimaat en energie. Het belang van het onderwerp moet ook goed verankerd zijn in het kabinetsbeleid. We willen dan ook een aparte minister voor Klimaat en Energie, met een eigen ministerie.

De eerste taak van deze minister is het tot stand brengen van een Klimaatwet. Door middel van een aparte wet waarin de klimaatdoelstellingen zijn vastgelegd, krijgen burgers en bedrijven zekerheid over het toekomstig beleid. Dat zorgt er voor dat iedereen weet wat we gaan doen en dat daardoor bijvoorbeeld investeringsbeslissingen in duurzame energie makkelijker genomen kunnen worden. D66 wil dat de doelstellingen van die Klimaatwet in lijn zijn met de internationale afspraken die we in Parijs hebben gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Daarnaast stellen we een Klimaat Commissie in, naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. In de jaarlijkse Miljoenennota wordt het eerste dat de regering rapporteert de verwachte toename van onze koolstofschuld in het daaropvolgende jaar. Op deze manier zorgen we voor een lange termijnstrategie op klimaat.

Laatst gewijzigd op 28 februari 2017