Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Mensenrechten

Voor D66 zijn mensenrechten universeel: ze gelden voor iedereen, altijd en overal. Bescherming van mensenrechten, of het om de vrijheid van meningsuiting, bescherming van LHBT-rechten of kinderrechten gaat, D66 vindt dat de overheid een actieve rol heeft in het faciliteren en beschermen van de mensenrechten van ieder individu. Zowel in Nederland, als elders in de wereld. Met Den Haag als de juridische hoofdstad van de wereld, heeft Nederland een belangrijke rol in het waarborgen van mensenrechten wereldwijd.

Etnisch profileren

Voor D66 is etnisch profileren onacceptabel. Etnisch profileren betekent dat de politie bij preventieve politie-acties extra let op personen met een migrantenachtergrond, zonder dat dit gerechtvaardigd kan worden. Helaas komt etnisch profileren in Nederland nog steeds voor. D66 is hier in het kader van discriminatie op tegen. Maar ook wordt het vertrouwen van mensen in de politie grotendeels bepaald door het contact tussen burgers en politie. Etnisch profileren draagt er niet aan bij om dit vertrouwen te versterken. D66 vindt het in dit licht belangrijk dat het politiekorps zich inzet voor een etnisch diverser korps, dus dat meer politieagenten een andere afkomst hebben dan de Nederlandse.

Gedwongen huwelijken

D66 wil dat het gedwongen huwelijk strafbaar wordt en is fel tegenstander van uithuwelijken. Voor D66 is trouwen onder dwang, “huwelijksdwang”, onacceptabel, zeker als het om kindbruiden gaat. Helaas is de problematiek rondom kindbruiden, ook in Nederland, nog steeds groot en D66 vindt dat deze jongeren zo snel mogelijk geholpen moeten worden. In sommige gemeenschappen worden vrouwen onder druk gezet om niet te scheiden: zij blijven daarmee onder dwang getrouwd.  Vrouwen die voor de Nederlandse wet de scheiding doorzetten, kunnen gevolgen ondervinden omdat de ex-man en diens familie de scheiding niet accepteren; de vrouwen zijn in het huwelijk gevangen. Vaak speelt mee dat het wettelijke of religieuze huwelijk in het land van herkomst niet is ontbonden. De man kan de scheiding in het land van herkomst hebben tegengehouden (en kan dit, omdat er geen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw bestaat). Het huwelijk is alleen voor de Nederlandse wet ontbonden en daarom niet volwaardig. We spreken over ‘huwelijksdwang’ als vrouwen onder dwang getrouwd blijven en over ‘huwelijkse gevangenschap’ als vrouwen enkel voor de Nederlandse wet zijn gescheiden. D66 wil zich inzetten om huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap tegen te gaan en dat vrouwen die dit ondervinden, geholpen worden.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016