Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

MBO

Zonder goede vakmensen bouwen wij geen kenniseconomie en komt er geen nieuwe groei. D66 wil dat beroepsonderwijs – VMBO, MBO én HBO – weer een volwaardige pijler wordt naast het academisch onderwijs. De kwaliteit van het beroepsonderwijs moet omhoog door opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Aansluiting VMBO – MBO

D66 steunt initiatieven waardoor VMBO en MBO beter op elkaar aansluiten. Door hervormingen in het MBO kan het aantal examenrichtingen op het VMBO omlaag. Daarbij is het de bedoeling dat elke examenrichting goed aansluit op één van de MBO-richtingen. Zo kunnen VMBO-leerlingen eenvoudiger doorstromen naar het MBO. Dit vermindert de kans op afhaken. VMBO’ers mogen hun studiekeuze langer uitstellen. D66 wil dat scholen meer aandacht besteden aan individuele begeleiding in de overgang naar het MBO.

MBO

Voor D66 is het MBO in de eerste plaats beroepsonderwijs. Beroepskennis en -vaardigheden staan dus voorop. D66 wil meer samenwerking met het bedrijfsleven, zodat de afstand tussen het beroep en de arbeidsmarkt kleiner wordt. Eisen op het gebied van algemeen vormende vakken (zoals rekenen en taal) mogen van D66 niet ten koste gaan van beroepsgerichte vakken. Bij doorstroom naar het HBO, voor D66 één van de specialisaties, worden aanvullende eisen op het gebied van de Nederlandse  taal, rekenen en Engels gesteld. Vakmensen kunnen zich na het MBO nog verder specialiseren met een zogenaamd Associate Degree. D66 pleit ervoor dat beroepsgroepen hun excellente vakmensen ‘meester’ mogen noemen.

Internationaal MBO

D66 wil internationale stages in het MBO stimuleren en het ondernemerschap over de grens aanmoedigen. Dit is belangrijk voor de exportkracht van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zo worden de toekomstige werknemers sterker in een steeds internationalere wereld.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019