Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Langdurige zorg en WMO

In de langdurige zorg is een kwaliteitsslag nodig. In het verleden hebben incidenten helaas geleid tot steeds meer protocollen en regels en steeds minder ruimte voor maatwerk. D66 wil daarom minder regels en protocollen, en meer ruimte voor maatwerk, eigen regie en inspraak van cliënten. Ook willen we de professionaliteit van de mensen die werken in de zorg voorop stellen. Voor de toekomst wil D66 ook kijken naar de mogelijkheden om de bekostiging meer persoonsvolgend (het budget volgt de patiënt in plaats van dat de patiënt het budget volgt) te maken. Bovendien wil D66 dat gemeenten de komende jaren van elkaar leren en hun onderlinge prestaties vergelijken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 meer taken op het terrein van de zorg voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat dan specifiek over ondersteuning en begeleiding. De verpleging en verzorging valt onder de zorgverzekeraars. D66 is hier voorstander van. Door de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten, komt de zorg (ondersteuning en begeleiding) voor kwetsbare mensen te liggen bij de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat. Niet langer kwetsbare mensen “persen” in protocollen en indicaties, maar juist omgekeerd: leidend wordt de hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft. Maatwerk dus! Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen zijn soms aanpassingen aan de woning nodig. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om te kijken hoe de kosten voor de aanpassing van de woning gedragen kunnen worden.

Persoonsgebonden budget

Eigen regie en keuzevrijheid zijn voor D66 belangrijke kernwaarden. En dat geldt ook in de zorg. Het persoonsgebonden budget (pgb)  is hiervoor een goed instrument. D66 heeft zich bij de hervorming van de langdurige zorg daarom – met succes – ingezet om het pgb als gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura op te nemen in zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet als de Zorgverzekeringswet.

 

Laatst gewijzigd op 15 februari 2017