Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaatverandering

Door alleen te hopen op een beter klimaat, lossen we de problemen niet op. Het is beter om nu in actie te komen. Klimaatverandering kan leiden tot overstromingen en mislukte oogsten, oorlog en daardoor tot vluchtelingenstromen. Alle reden om ons in te zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wie het milieu vervuilt, gaat bij ons meer betalen en wij sluiten de kolencentrales wél. Waar Trump oliepijpleidingen aanlegt als bypasses voor zijn oude economie, klopt ons hart sneller door wind-, water- en zonne-energie in een nieuwe economie.

Vrijwel alle wetenschappers zijn het erover eens dat broeikasgassen die door menselijk handelen in de atmosfeer zijn toegenomen de aarde opwarmen en het klimaat veranderen. De stijgende zeespiegel en een extremer weerpatroon zijn daarvan de zichtbaarste gevolgen. Als we niets doen zullen verschillende gebieden in de wereld daardoor te maken krijgen met een toename van het aantal droogtes, orkanen en overstromingen. Klimaatverandering stelt ons voor de uitdaging om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen flink terug te brengen en om kwetsbare gebieden op de veranderingen voor te bereiden. D66 zet zich daarom in op regionaal, landelijke en Europees niveau voor een toekomstbestendig klimaatbeleid.

Klimaatakkoord Parijs

In december 2015 werd in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. Alle landen in de wereld spraken af dat de temperatuurstijging ruim beneden de 2 graden moet blijven en gestreefd wordt naar maximaal 1,5 graden opwarming. Het slagen van dit akkoord is de enige kans om een klimaatcrisis te voorkomen. D66 wil dat Nederland ‘Paris proof’ wordt door een klimaatbeleid te voeren dat in lijn is met het akkoord. Wij weten nu dat de opwarming van de aarde met 2 graden Celsius desastreuze gevolgen zou hebben voor de vrede en veiligheid in de hele wereld.  De Nederlandse kust en de laaggelegen delen van ons land zouden de bijbehorende zeespiegelstijging ook niet aankunnen.

Afspraken op internationaal niveau zijn cruciaal om het probleem aan te pakken, want broeikasgassen en de gevolgen van klimaatverandering houden zich niet aan nationale grenzen. D66 heeft zich bij de onderhandelingen over het klimaatverdrag er onder andere  hard voor gemaakt dat:

  • het klimaatakkoord bindend is, zodat de afspraken wereldwijd ook worden nageleefd,
  • we streven naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat betekent dat er géén sprake is van CO2-uitstoot of dat de geproduceerde broeikasgassen ergens anders worden gecompenseerd,
  • de armste landen door de rijkere landen worden ondersteund om de omslag te maken naar een duurzame economie.

Het is van belang dat het klimaatverdrag nu wordt omgezet in concrete stappen en keuzes, zodat het ook effect heeft in de praktijk. D66 wil een minister die verantwoordelijk is voor klimaat en energie. Daarbij willen we een nationaal klimaatakkoord met maatregelen die wettelijk verankerd worden in een klimaatwet.

Laatst gewijzigd op 28 februari 2017