Bepaal welke mails jij ontvangt

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie

Nederlanders ondernemen, innoveren en handelen. Zij trekken met vertrouwen de wereld in. Ondernemende Nederlanders staan te trappelen. Hun kansen liggen voor het grijpen: in handel met opkomende economieën, in schoner en slimmer produceren, in dienstverlening, in gezondheidszorg en in innovatie. Nederland is een klein land. Toekomstig succes zullen wij niet bereiken door de grootste en sterkste te zijn. Maar we kunnen wel van onze wendbaarheid onze kracht maken. Wie zich snel weet aan te passen in een steeds veranderende wereld, blijft voorop lopen. Dat vereist een toename in flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De voorsprong die Nederland heeft op terreinen als de kwaliteit van het arbeidsaanbod, onze politieke en economische stabiliteit en in de rechtszekerheid die we bieden aan ondernemers, wordt door andere landen in de wereld ingelopen. In de strijd om groei gaat het meer en meer om flexibel en hoogwaardig talent, ondernemerschap, duurzaamheid en economische flexibiliteit. Deze pijlers vormen de kern van de welvaart van morgen. D66 heeft een groeiagenda om Nederland deze kansen te laten pakken.

Stimuleer innovatie

Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. Deze trend moet worden gekeerd. D66 wil het Europees doel 2,5% van BBP uitgeven aan onderzoek en innovatie in 2020 bereiken. Ook moet de manier waarop het geld besteed wordt gemoderniseerd worden. Het huidige topsectorenbeleid richt  zich te veel op grote bedrijven, bestaande bedrijfstakken en gevestigde belangen. Baanbrekende innovaties komen hier niet doorheen omdat er te weinig aandacht is voor onderscheidend onderzoek en nieuwe start-ups. Daarom wil D66 het innovatiebeleid richten op maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen of voedselveiligheid.

Betere aansluiting bij startups en mkb

Het mkb is de Nederlandse banenmotor en is zeer innovatief. Mensen en bedrijven van over de hele wereld moeten weten dat ze voor kennis en bedrijven rondom agrofood, water of hightech naar Nederlandse kennisclusters zoals Wageningen en Eindhoven moeten komen. Door een betere aansluiting van mkb bij regionale onderwijsinstellingen en deze kennisclusters en het slimmer aanboren van EU “matching funds” kan de mkb-innovatiemotor aangejaagd worden. Ook wil D66 met slimme fiscale maatregelen investeringen van particulieren en pensioenfondsen in innovatie en doorgroei van het startups en mkb stimuleren.

Groei in opkomende markten

Handel met het buitenland vormt een belangrijke aanjager van onze toekomstige groei. De sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden zoals water, milieutechnologie en afvalmanagement, moet gestimuleerd worden. Daarbij is Nederland, en zeker het mkb, nog erg gericht op handel met de EU. D66 wil dat handel met opkomende markten zoals Brazilië, India, Indonesië en China wordt aangemoedigd. En dat gewerkt wordt aan eerlijke toegang voor Nederlandse bedrijven tot die groeimarkten. Daarbij wil D66 meer aandacht voor mkb en meer, gerichte, handelsmissies met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En natuurlijk blijven we bouwen aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven, zeker voor die vanuit opkomende markten.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48