Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie

Nederlanders ondernemen, innoveren en handelen. Zij trekken met vertrouwen de wereld in. Ondernemende Nederlanders staan te trappelen. Hun kansen liggen voor het grijpen: in handel met opkomende economieën, in schoner en slimmer produceren, in dienstverlening, in gezondheidszorg en in innovatie. Nederland is een klein land. Toekomstig succes zullen wij niet bereiken door de grootste en sterkste te zijn. Maar we kunnen wel van onze wendbaarheid onze kracht maken. Wie zich snel weet aan te passen in een steeds veranderende wereld, blijft voorop lopen. Dat vereist een toename in flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De voorsprong die Nederland heeft op terreinen als de kwaliteit van het arbeidsaanbod, onze politieke en economische stabiliteit en in de rechtszekerheid die we bieden aan ondernemers, wordt door andere landen in de wereld ingelopen. In de strijd om groei gaat het meer en meer om flexibel en hoogwaardig talent, ondernemerschap, duurzaamheid en economische flexibiliteit. Deze pijlers vormen de kern van de welvaart van morgen. D66 heeft een groeiagenda om Nederland deze kansen te laten pakken.

Stimuleer innovatie

Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. Deze trend moet worden gekeerd. D66 wil het Europees doel 2,5% van BBP uitgeven aan onderzoek en innovatie in 2020 bereiken. Ook moet de manier waarop het geld besteed wordt gemoderniseerd worden. Het huidige topsectorenbeleid richt  zich te veel op grote bedrijven, bestaande bedrijfstakken en gevestigde belangen. Baanbrekende innovaties komen hier niet doorheen omdat er te weinig aandacht is voor onderscheidend onderzoek en nieuwe start-ups. Daarom wil D66 het innovatiebeleid richten op maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen of voedselveiligheid.

Betere aansluiting bij startups en mkb

Het mkb is de Nederlandse banenmotor en is zeer innovatief. Mensen en bedrijven van over de hele wereld moeten weten dat ze voor kennis en bedrijven rondom agrofood, water of hightech naar Nederlandse kennisclusters zoals Wageningen en Eindhoven moeten komen. Door een betere aansluiting van mkb bij regionale onderwijsinstellingen en deze kennisclusters en het slimmer aanboren van EU “matching funds” kan de mkb-innovatiemotor aangejaagd worden. Ook wil D66 met slimme fiscale maatregelen investeringen van particulieren en pensioenfondsen in innovatie en doorgroei van het startups en mkb stimuleren.

Groei in opkomende markten

Handel met het buitenland vormt een belangrijke aanjager van onze toekomstige groei. De sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden zoals water, milieutechnologie en afvalmanagement, moet gestimuleerd worden. Daarbij is Nederland, en zeker het mkb, nog erg gericht op handel met de EU. D66 wil dat handel met opkomende markten zoals Brazilië, India, Indonesië en China wordt aangemoedigd. En dat gewerkt wordt aan eerlijke toegang voor Nederlandse bedrijven tot die groeimarkten. Daarbij wil D66 meer aandacht voor mkb en meer, gerichte, handelsmissies met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En natuurlijk blijven we bouwen aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven, zeker voor die vanuit opkomende markten.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016