Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Huiselijk geweld

Bestrijding en bestraffing van geweld heeft hoge prioriteit. Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken wil D66 huiselijk geweld vroeg signaleren. Het meeste geweld vindt plaats binnen de eigen familie. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen. Verbaal of fysiek geweld tegen LHBTI of andere minderheden is voor D66 onacceptabel. Het motief bij geweldsdelicten, zoals homofobie of racisme, moet altijd worden geregistreerd om daders beter te kunnen opsporen en vervolgen. Daarnaast willen wij voorlichting rond (seksuele) diversiteit op scholen, om zulke vormen van geweld te voorkomen.

Kindermishandeling

Kindermishandeling moet te allen tijde voorkomen worden. Jaarlijks worden nog te veel kinderen op welke manier dan ook mishandeld. Dit is een ernstig probleem en het kabinet moet zich onbelemmerd inzetten voor deze kinderen. Het is voor D66 belangrijk dat kinderen, professionals en mensen uit de sociale omgeving van kinderen ergens terecht kunnen voor informatie. Veilig Thuis is de plek waar men met (vermoedens van) kindermishandeling terecht kan. Sinds 2015 vallen veel taken voor de ondersteuning en behandeling van mishandelde kinderen in het takenpakket van de gemeente. D66 wil dat het voor alle kinderen mogelijk blijft om zorg te krijgen als ze mishandeld zijn. Aangezien dit in alle gemeenten anders geregeld kan worden, mag er geen verschil in kwaliteit van de zorg zitten per gemeente. Vroege signalering door professionals en hulp in de opvoeding voor ouders zijn hier belangrijk bij. De overheid moet investeren in deze preventie en handelingsverlegenheid bij professionals wegnemen, zodat zo min mogelijk kinderen mishandeld worden.

Ouderenmishandeling

De oorzaak voor ouderenmishandeling is niet makkelijk te duiden aangezien er nog geen grootschalig onderzoek heeft plaatsgevonden. Op verzoek van D66 zal in 2016 een begin gemaakt worden met dit onderzoek. Voor de hand liggende oorzaken voor ouderenmishandeling kunnen zijn: irritatie onder hulpverleners in de zorg, maar ook de kwetsbaarheid van ouderen. Op dit moment is er sprake van een Meldpunt waar melding gedaan kan worden in gevallen van ouderenmishandeling. Dit Meldpunt heet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Op ouderenmishandeling heerst vaak een taboe, daar ouderen niet graag durven te vertellen dat zij mishandeld worden. Daarom zijn er zorgverleners en vrijwilligers in Nederland aan het werk gegaan om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken onder ouderen.

Laatst gewijzigd op 3 mei 2017