Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Huiselijk geweld

Bestrijding en bestraffing van geweld heeft hoge prioriteit. Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken wil D66 huiselijk geweld vroeg signaleren. Het meeste geweld vindt plaats binnen de eigen familie. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen. Verbaal of fysiek geweld tegen LHBT of andere minderheden is voor D66 onacceptabel. Het motief bij geweldsdelicten, zoals homofobie of racisme, moet altijd worden geregistreerd om daders beter te kunnen opsporen en vervolgen. Daarnaast willen wij voorlichting rond (seksuele) diversiteit op scholen, om zulke vormen van geweld te voorkomen.

Kindermishandeling

D66 vindt het zeer belangrijk dat kindermishandeling voorkomen wordt. Jaarlijks worden nog te veel kinderen op welke manier dan ook mishandeld. Dit is een ernstig probleem en het kabinet moet zich ten alle tijden inzetten voor deze kinderen. Het is volgens D66 heel belangrijk dat kinderen, professionals en mensen uit de sociale omgeving van kinderen ergens terecht kunnen voor informatie. Veilig Thuis is de plek waar men met (vermoedens van) kindermishandeling terecht kan. Sinds 2015 vallen veel taken voor de ondersteuning en behandeling van mishandelde kinderen in het takenpakket van de gemeente. D66 vindt het heel belangrijk dat het voor alle kinderen mogelijk blijft om zorg te krijgen als ze mishandeld worden. Aangezien dit in alle gemeenten anders geregeld kan worden mag er geen verschil in kwaliteit van de zorg zitten per gemeente. Het belangrijkste standpunt voor D66 is dat kindermishandeling voorkomen moet worden. Vroege signalering door professionals en hulp in de opvoeding voor ouders zijn hier belangrijk bij. De overheid moet investeren in deze preventie, en handelingsverlegenheid bij professionals wegnemen, zodat zo min mogelijk kinderen mishandeld worden.

Ouderenmishandeling

De oorzaak voor ouderenmishandeling is niet makkelijk te duiden, er zijn hier weinig cijfers over beschikbaar. Op verzoek van D66 zal in 2016 een begin gemaakt worden met onderzoek naar ouderenmishandeling. Voor de hand liggende oorzaken kunnen zijn: irritatie onder hulpverleners in de zorg, maar ook de kwetsbaarheid van ouderen. Op dit moment is er sprake van een Meldpunt waar melding gedaan kan worden in gevallen van ouderenmishandeling. Dit Meldpunt heet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Op ouderenmishandeling heerst vaak een taboe omdat ouderen bijvoorbeeld niet durven te vertellen dat zij mishandeld worden. Daarom zijn er voorlichters in Nederland aan het werk gegaan om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken onder ouderen.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48