Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde voeding

Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte vormen voor D66 belangrijke uitgangspunten. D66 is voorstander van een actief voedingsbeleid dat gezonde patronen al in de kindertijd aanleert door betere voorlichting over voeding, een actief voedingsbeleid in kinderomgevingen, bescherming van kinderen tegen marketing en impulsaankopen van ongezonde producten.

Toegevoegde suikers in voedingsmiddelen

D66 maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid toegevoegde suikers in voedingsmiddelen. Dit geldt eveneens voor toegevoegd zout en verzadigd vet. Op dit moment krijgen mensen bij een normaal voedingspatroon ongewild te veel binnen van deze toevoegingen. Het is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om tot een vermindering te komen. Wij zijn daarom een voorstander voor afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over reductiedoelen op het gebied van suiker, zout en verzadigd vet, waarbij wettelijke maatregelen volgen als de doelen niet worden gerealiseerd. Na lang aandringen door de Kamer heeft Minister Schippers inmiddels met het bedrijfsleven het akkoord “Verbetering van de productsamenstelling” gesloten. Daarin staan doelen voor het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën (suiker) in producten. Wij zullen scherp de vinger aan de pols houden om te kijken of dit ook echt leidt tot een reductie van de genoemde toevoegingen. Overigens heeft de overheid naast het maken van afspraken ook een voorlichtingstaak. Deze is nu belegd in het Nationaal Programma Preventie. Een initiatief van D66 en het CDA om preventie te stimuleren om leefstijl gerelateerde ziekten zoals bijvoorbeeld obesitas en problemen met hart- en bloedvaten te voorkomen.

Bestrijd overgewicht

In 20 jaar tijd verdubbelde het aantal Nederlanders met obesitas. D66 wil dat preventie daarom weer een prominente plek krijgt in de samenleving. Daarom hebben wij samen met het CDA het initiatief genomen voor een Nationaal Programma Preventie. Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 2014 en heeft als doel een vermindering van de  groei van het aantal mensen met een chronische ziekte. Daarnaast moet het programma ook de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laag opgeleiden verkleinen. De focus van het programma ligt op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. D66 is een voorstander van een combinatie aan maatregelen. Preventieve maatregelen in de zorg, in de wijk, op school en op het werk moeten leiden tot een succesvolle aanpak van de problemen op dit vlak.

Laatst gewijzigd op 7 februari 2017