Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Geen schaliegas of winning in Natuurgebieden

Schaliegas

D66 is voor een verbod op schaliegas. Uit onderzoek blijkt dat het winnen van schaliegas veel onzekerheid en risico’s met zich meebrengt en weinig oplevert. Uit onderzoek blijkt dat er geen goede oplossingen zijn voor het vervuilde afvalwater en er zijn risico’s met betrekking tot aardbevingen en vervuiling van drinkwater. Bovendien kan het negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de natuur. Omwonenden maken zich zorgen over de overlast en dalende huizenprijzen.

De beperkte opbrengsten van het winnen van schaliegas wegen wat D66 betreft niet op tegen de nadelen. D66 kiest voor duidelijkheid, dan weten alle mensen die zich hier zorgen over maken in hun provincie of gemeente waar ze aan toe zijn. Schaliegas is niet de toekomst:  het zou pas rond 2040 echt een rol kunnen gaan spelen in onze energievoorziening. D66 kiest voor hernieuwbare energie zoals zon en wind. Door een voorstel van D66 wordt in Nederland in ieder geval tot en met 2023 in Nederland geen schaliegas gewonnen.

Natuurgebieden

De overheid komt op voor de belangen van landschap, mens en dier. D66 wil geen nieuwe mijnbouwinstallaties in beschermde natuurgebieden (Natura2000 gebieden) en Unesco erfgoed. Zo beschermen we niet alleen de Waddenzee, maar ook de Veluwe, het Naardermeer en de Biesbosch. Winning ónder gebieden sluiten we niet uit, op voorwaarde dat de natuur er geen schade van ondervindt. D66 wil ook alle kosten die voortkomen uit het winnen van olie en gas, zoals voor de duurzame verwerking van afvalstoffen en de ondergrondse opslag van afvalwater, doorberekenen aan de exploitant.

 

Laatst gewijzigd op 28 februari 2017