Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën op orde. Ook in Europa.

Het is in ons eigen belang dat alle landen waarmee wij de euro delen hun overheidsfinanciën duurzaam op orde hebben. Dat is de afspraak. Ook Nederland moet zorgen dat schulden en tekorten niet langer worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Strenge naleving afspraken

Wij willen strenge naleving door alle lidstaten van het Stabiliteits- en Groeipact, waarin concrete afspraken zijn gemaakt over het aan banden leggen van overheidstekorten en het stimuleren van economische groei door het invoeren van hervormingen. De lidstaten moeten zich houden aan de gemaakte afspraken. Recent gecreëerde instrumenten voor begrotingsdiscipline moeten voortvarend worden gebruikt. Deze instrumenten, six pack, two pack en het Europees semester , zorgen voor meer transparantie en toetsing van de hardheid van begrotingen. De besluitvorming daarover moet alsnog dringend democratischer en transparanter.

Afbetalen schulden

Europese lidstaten die in de kern in staat zijn hun schulden af te betalen, maar tijdelijk geen geld van de markt aan kunnen trekken, moeten onder voorwaarde van hervormingen en bezuinigen geld kunnen lenen. Hiervoor is een ‘lender of last resort’ noodzakelijk. Het ESM kan als noodfonds deze rol vervullen. Voor overheden die in alle redelijkheid niet in staat zijn hun schulden af te betalen, kan schuldsanering onder zeer strikte voorwaarden mogelijk zijn, zodat economisch herstel mogelijk is. Uiteindelijk moeten de lidstaten, net zoals federale staten in de VS en Duitsland, hun boekhouding sluitend hebben.

Europees toezicht financiële sector

Banken moeten failliet kunnen gaan, zonder dat de belastingbetaler voor de schade opdraait en overheden in slecht financieel weer terechtkomen. Dat kan met één Europees depositogarantiestelsel, verplichte grotere buffers voor banken en een Bankennoodfonds dat kan worden ingezet als Europese banken dreigen om te vallen. Het uiteindelijke doel van het beleid moet echter zijn om dat fonds overbodig te maken door te streven naar een systeem waarbinnen banken kunnen omvallen zonder het systeem in gevaar te brengen. ‘Too big to fail’ is voor D66 na de crisis van 2007-2009 niet langer aanvaardbaar.

Europees Openbaar Ministerie

Omdat de controle door de lidstaten op de besteding van de Europese begroting veel te wensen overlaat, is D66 voorstander van de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie dat fraude met EU geld krachtig moet gaan aanpakken.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019