Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsers

D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd, onder andere door meer stallingvoorzieningen in stadcentra, bij stations, publieke voorzieningen en bedrijven. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen. Overheid en gemeenten moeten aandacht hebben voor de fiets. Daarom stelt D66 negen punten voor:

Meer stallingen bij stations

Met de fiets naar het station en daar de trein pakken. Duurzamer kan bijna niet. D66 wil dit graag stimuleren. Maar op dit moment is bij vrijwel alle grote stations een groot gebrek aan fietsparkeerplaatsen. Daarom is het noodzakelijk dat bij de grote stations meer  fietsenstallingen  worden  gebouwd  op  goed toegankelijke plekken. D66 ziet daar een belangrijke taak voor ProRail en vervoerders als de NS. Zij kunnen slimmer omgaan met vrije ruimtes rond stations. Ook als het gaat om terreinen die tijdelijk braak liggen door verbouwingen. Het is ook in hun belang dat fiets en trein goed op elkaar aansluiten.

Bereikbare fietsenstallingen in de binnenstad

Niet alleen op stations is een tekort aan parkeerplaatsen voor de fiets. Ook in binnensteden, bij winkelcentra en op andere plekken waar veel fietsers komen is vaak een gebrek aan goede stallingen. D66 wil dat gemeenten meer rekening houden met fietsen bij de inrichting van binnensteden. Ook kunnen we leegstaande gebouwen gebruiken als tijdelijke of permanente fietsenstallingen.

Doorfietsroutes

Sommige fietsroutes zijn drukker dan andere. Vaak zijn ze niet moeilijk aan te wijzen.  Van het station naar het centrum, van een kinderrijke buurt naar school, of van een wijk met veel studentenhuizen naar de hogeschool of universiteit. D66 wil dat deze routes zoveel mogelijk vrij komen te liggen, gescheiden van het andere vervoer. Dat scheelt onveilige situaties en wachten bij stoplichten en kruispunten.

Groene golf

In de meeste steden is de fiets de snelste manier van reizen. Maar niet als je vaak voor een rood licht staat. Vervelend bij haast of slecht weer. Daarom wil D66 stoplichten slimmer afstellen. Langer groen licht op drukke momenten, bijvoorbeeld bij start van scholen en colleges. Ook kan op het stoplicht of het stopknopje worden aangegeven hoe lang het nog duurt voor je groen licht hebt.

Veilig fietsen bij school

Nederlanders fietsen meer, maar steeds minder kinderen fietsen naar school.  Dat is zonde, want hoe jonger je leert fietsen, hoe vanzelfsprekender het is om dat later ook te doen. Daarnaast is het natuurlijk erg gezond om dagelijks naar school te fietsen. Maar veel ouders vinden het onveilig om hun kinderen naar school te laten fietsen. Zij brengen hun kinderen liever met de auto of sturen ze met het openbaar vervoer. Daarom wil D66 dat fietsen en oversteken in de buurt van scholen veiliger wordt.

Weeg de fiets mee bij plannen voor nieuwe wegen

Op dit moment worden veel beslissingen over infrastructurele projecten genomen op basis van een ‘Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse’ (MKBA). In zo’n MKBA wordt nauwelijks rekening gehouden met de fiets. D66 wil dat veranderen. In de MKBA moet meer rekening worden gehouden met de fiets, het openbaar vervoer en het onderliggend wegennet – de wegen die geen deel uit maken van het Rijkswegennet, maar die dit wel ontlasten of er juist door belast worden. Zo kan men naast ‘voertuigverliesuren’ ook werken met ‘fietsverliesuren’. En dat betaalt zich ook uit. Meer aandacht voor de fiets in door het rijk gefinancierde projecten betekent ook meer geld voor de fiets.

Maak fietsen naar het werk aantrekkelijker

De fiets wordt veel gebruikt in het woon-werkverkeer. Ook hebben veel werkgevers een fietsregeling, waardoor de aankoop van de fiets aantrekkelijker is. Maar een samenhangende fiscale behandeling van vervoer in het woon-werkverkeer ontbreekt. D66 kiest voor mobiliteitsbudgetten. Zo kiezen werknemers iedere dag zelf tussen de auto, de fiets of de trein. Of kunnen ze gewoon een dagje thuis werken. Ook kunnen we de fiets-van-de-zaak meer stimuleren.

Verbeter de aansluiting op bus, tram, metro, trein en auto

De fiets is een fijne manier om van a naar b te gaan, maar voor de langere afstanden pak je liever de trein of auto. Daarom is een goede aansluiting op andere manieren van vervoer heel belangrijk. In de eerste plaats gaat het om goede en voldoende fietsenstallingen, maar ook om fietsverhuur bij park- en rideterreinen. Soms wil iemand juist ter voet verder, bijvoorbeeld bij het winkelen. Dan is het voor ouders met kinderen een uitkomst om bijvoorbeeld een buggy te lenen bij fietsenstallingen. Of kijk eens naar Kopenhagen, waar alle taxi’s achterop een fietsendrager hebben om fietsen mee te kunnen vervoeren. Oudere fietsers die een terugreis niet zien zitten kunnen dan makkelijker de taxi nemen, maar ook bij slecht weer neem je zo eerder de fiets.

Laat mensen meedenken over fietsbeleid

Fietsers weten zelf het beste waar onveilige situaties zijn of welke fietspaden toe zijn aan een opknapbeurt. D66 wil fietsers meer betrekken bij fietsbeleid. Van een ideeën- of klachtenmeldpunt tot het inrichten van een nieuwe fietsroute.

 

Lees hier de notitie ‘Groen licht voor de fiets’

Laatst gewijzigd op 12 april 2016