Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Europa en de wereld

D66 wil dat Europa zijn invloed in de wereld op vele manieren aanwendt. Door een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, vertegenwoordigd door een Eurocommissaris met een netwerk van EU-ambassades. Door een gezamenlijke agenda voor het zich snel ontwikkelende Afrika en het turbulente Midden-Oosten. Door meer samen te werken op gebieden als handel, asiel en migratie, ontwapening en defensie. Door de krachten te bundelen bij ontwikkelingssamenwerking met minder bureaucratie. Door één EU-vertegenwoordiging in de Veiligheidsraad, Wereldhandelsorganisatie en Wereldbank. Verscheidenheid is prachtig, verdeeldheid is funest. Als één blok staan en strijden we voor de bescherming van onze belangen en voor de rechten en vrijheden van mensen. In Nederland, in Europa en daar buiten.

Rusland

De situatie met Rusland is bijzonder complex. In eerste instantie is er veel diplomatieke druk uitgevoerd op Rusland, en na escalatie op Oekraïens grondgebied zijn er sancties ingesteld. D66 maakt zich grote zorgen over de manier waarop de Russische regering zich op dit moment op het wereldtoneel gedraagt. Het land blokkeert niet alleen constructieve oplossingen voor belangrijke internationale crises, maar schendt het internationale recht door de illegale annexatie van de Krim. Deze interventie was een schending van de integriteit van de Oekraïense grens en daarmee een overtreding van het internationale recht. D66 vindt het altijd van groot belang om de dialoog aan te gaan. Maar als deze is uitgeput zal er helaas gekeken moeten worden naar sancties.

D66 is daarom al langere tijd voorstander van vergaande sancties tegen Rusland. De opeenstapeling van botsingen en conflicten met het land zorgt ervoor dat de Europese Unie niet langer op de oude voet kan doorgaan. Het huidige EU-sanctiepakket steunen wij dan ook. Op de langere termijn onderstreept deze situatie voor D66 de noodzaak om over te gaan naar een écht gemeenschappelijk Europees buitenland- en energiebeleid, zodat we een steviger blok kunnen vormen tegen Poetin en minder afhankelijk zijn van Russische energie.

Midden-Oosten

D66 wil, in lijn met de Europese Unie, een eenduidige politiek voeren inzake het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij op korte termijn wordt toegewerkt naar een twee-staten oplossing. Uitbreiding van Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied (inclusief delen van Jeruzalem) is ontoelaatbaar, evenals beperking van de Palestijnse economie en bewegingsvrijheid in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Europa moet zich inzetten voor het stoppen van het geweld van beide kanten. En voor humanitaire ondersteuning van Palestijnse burgers. Europa moet ook bijdragen aan de bestrijding van wapenhandel in deze regio en aan de bestrijding van terroristische netwerken en geldstromen. Bij het oplossen van het conflict tussen Israël en de Palestijnen moet de EU een leidende rol spelen.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019