Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Eerste Kamer

Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is wetsvoorstellen goedkeuren of verwerpen. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel maar doet verder grotendeels hetzelfde met wetsvoorstellen als de Tweede Kamer. Ze kijkt voornamelijk naar de rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel.

Eerste Kamer niet meer van deze tijd

De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. Dit vanuit de gedachtegang dat een Kamer het volk vertegenwoordigt (de Tweede Kamer) en de andere de provincies (de Eerste Kamer). D66 vindt niet meer van deze tijd en wil daarom de Eerste Kamer afschaffen. Dubbel werk is niet nodig.

Eenkamerstelsel

D66 heeft wel een voorwaarde voor het afschaffen van de Eerste Kamer, en dus het overgaan naar een eenkamerstelsel. Eerst moet er constitutionele toetsing zijn. Dat wil zeggen dat de rechter wetten aan de Grondwet moet kunnen toetsen. Zo blijft er ook na afschaffen een controle bestaan op de Tweede Kamer. Een democratie bestaat immers bij gratie van macht en tegenmacht.

Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

Op verzoek van de Eerste Kamer wordt er een Staatscommissie Parlementair Stelsel ingesteld, die onderzoek gaat doen naar het functioneren van de parlementaire democratie. D66 vindt het belangrijk dat deze grondig naar álle onvolkomenheden in de democratie en het parlementair stelsel gaat kijken. Bovendien wordt de staatscommissie op verzoek van D66 bijgestaan door een politieke begeleidingsgroep om te voorkomen dat staatscommissies op grote afstand van de politiek te werk gaan en zo het risico lopen dat er te weinig commitment is om hun aanbevelingen uit te voeren. Lees hier de volledige bijdrage van D66-Eerste Kamerlid Thom de Graaf.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016