Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Een rechtvaardig en effectief asielbeleid

Omdat het in ieders belang is dat mensen binnen Europa vrij kunnen bewegen, is de bewaking van de buitengrenzen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Lidstaten zullen daarom meer dan nu mensen en middelen moeten delen. Het grensagentschap Frontex heeft hierbij een coördinerende rol, maar te beperkte middelen, zoals ook blijkt uit de drama’s die zich op de Middellandse Zee afspelen met bootvluchtelingen. Vrij verkeer van personen betekent ook bouwen aan een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Een generaal pardon voor vluchtelingen in één land heeft immers gevolgen voor andere landen. Bij die gemeenschappelijke aanpak horen minimumeisen aan de menswaardigheid van vluchtelingenopvang en procedures.

Één Europese beoordeling

Vluchtelingen die per boot over de Middellandse Zee naar Europa proberen te komen, mogen nooit moedwillig op volle zee aan hun lot worden overgelaten. Europese solidariteit betekent ook dat landen waar veel vluchtelingen aan de grens komen, steun mogen verwachten van lidstaten waar zich relatief weinig vluchtelingen melden. Wanneer Europese landen samen optrekken is de kans in ieder geval groter de terugkeer van uitgeprocedeerde vluchtelingen af te dwingen bij landen die dat nu nog aan Nederland weigeren dan wanneer ieder land dit individueel probeert. D66 wil toe naar één Europese beoordeling van de veiligheidssituatie in landen waar vluchtelingen vandaan komen. Dan kunnen we ook beter gerichte conflictpreventie en humanitaire hulp in de regio bieden.

Geen grenscontroles

De open grenzen in Europa vormen een van de voornaamste verworvenheden van de Europese integratie. De binnengrenzen in de Europese Unie moeten altijd open blijven. Tijdelijke grenscontroles zijn alleen in uitzonderlijke gevallen geoorloofd, maar dergelijke besluiten moeten worden getoetst door de Commissie en kunnen nooit eenzijdig door individuele lidstaten worden genomen. Daarvoor is het gedeelde belang te groot.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019