Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Drugs, alcohol en tabak

Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte vormen voor D66 belangrijke uitgangspunten.

Goede voorlichting

D66 wil een goede voorlichting over alcohol- en drugsgebruik voor jongeren en hun ouders en docenten. D66 wil strenger toezien op de handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en drugs.

Ontmoedigingsbeleid tabak

D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet streng worden gehandhaafd. Om gebruik van tabak te ontmoedigen is D66 ook voorstander van de display ban, waarbij tabakswaren niet langer in het zicht verkocht mogen worden. Bij onvoldoende daling van het roken zijn het beperken van het aantal verkooppunten en het verhogen van accijnzen vervolgstappen voor D66.

Drugsbeleid

D66 wil zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop  reguleren, hiermee wordt zowel de teelt als verkoop geregeld via een gesloten en belastingplichtige (coffeeshop)keten. Dit maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie, waarbij je wel cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren. Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op politiecapaciteit en de algemene veiligheid is erbij gebaat.

  1. Beperking gezondheidsrisico’; Een van de belangrijkste redenen waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren, is het beperken van de gezondheidsrisico’s. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd. Op deze manier kan de bescherming van de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten gewaarborgd worden.
  2. Sterkere juridische grondslag; Nederland kent nu een gedoogsituatie voor coffeeshops. Een coffeeshop mag cannabis verkopen en een zeer beperkte voorraad in beheer hebben. D66 stelt voor dat verkoop in beginsel strafbaar blijft maar dat een coffeeshop een ontheffing kan krijgen. Daarnaast wil D66 een belangrijke verandering als het gaat om de voorraad die een coffeeshop in beheer heeft. Waar die handelsvoorraad nu maximaal 500 gram mag zijn, schept D66 ruimte  voor lokaal maatwerk: de burgemeester blijft met politie en justitie verantwoordelijk voor de vaststelling van de maximaal toegestane handelsvoorraad en mag van die 500 gram afwijken. De burgemeester kan zo per geval beslissen welke toegestane omvang redelijk en reëel is.

D66 is voor het op de lange termijn decriminaliseren van het gebruik van alle drugs. Gereguleerde productie en verkoop is daarom noodzakelijk.  Hierbij dient recht te worden gedaan aan de grote verschillen tussen de verschillende drugssoorten. Preventie, toezicht en controle op de markt moeten  bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsrisico’s.

Overlast verslaafden voorkomen

Overlast moet bij de kern worden aangepakt. D66 is voorstander van het creëren van gebruikersruimten en het medisch verstrekken van harddrugs binnen een afkickprogramma. Het medisch verstrekken van drugs voorkomt ook veel criminaliteit. Door goede afstemming met omwonenden over de locatie kan overlast effectief worden vermeden, zo blijkt uit ervaring. Door goede opvang te bieden in combinatie met medische en psychologische zorg en het aanpakken van de achterliggende meervoudige zorgvragen, wordt de omgeving veiliger, verbetert het perspectief voor verslaafden en worden afgeleide gezondheidsproblemen voorkomen.

Laatst gewijzigd op 3 mei 2017