Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Baas in eigen buik

Abortus en overtijdbehandeling

Als een vrouw ongewenst zwanger raakt, beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar zwangerschap wil voortzetten of niet. D66 is voor het afschaffen van de wettelijke bedenktijd voor abortus van 5 dagen. De 24 weken grens voor abortus blijft bij D66 gehandhaafd. Goede informatie is van belang voor een afgewogen beslissing. D66 ziet geen reden de overtijdbehandeling onder de abortuswet te laten vallen. D66 wil dat de toegankelijkheid van medicamenteuze abortus verbetert, bijvoorbeeld doordat de huisarts de abortuspil voor kan schrijven.

Invriezen eicellen mogelijk

Indien bewezen veilig en effectief, ziet D66 in principe geen bezwaar tegen het (op eigen kosten) invriezen van eicellen op sociale indicatie. Deze procedure moet plaatsvinden na zorgvuldige voorafgaande informatie over de gezondheidsrisico’s van het moederschap op hogere leeftijd. D66 wil ook de eis opheffen die stelt dat bij draagmoederschap de ei- en zaadcellen van de wensouders zelf zijn, opdat homostellen gelijke rechten krijgen. In het verlengde hiervan staat D66 open voor bemiddeling bij draagmoederschap, met eventuele financiële compensatie, mits hiervoor een correct  juridisch-ethisch kader wordt ontwikkeld en er sprake is van compensatie en niet van commercieel draagmoederschap.

Wetenschappelijk onderzoek embryo’s

Voor D66 is wetenschappelijk onderzoek met embryo’s onder voorwaarden aanvaardbaar, bijvoorbeeld naar ernstige genetische aandoeningen. D66 pleit voor afschaffing van het verbod hierop. Ten aanzien van embryoselectie vindt D66 dat mensen met een kinderwens die het risico lopen een ernstige genetische aandoening door te geven aan hun nageslacht de mogelijkheid moeten hebben om in samenspraak met de arts te bepalen of pre-implantatie genetische diagnostiek (‘embryoselectie’) zinvol kan zijn.

Prenatale screening

D66 wil dat zinvolle prenatale screening wordt aangeboden én vergoed aan alle zwangere vrouwen, ook aan vrouwen onder de 35 jaar. De screening kan uitgebreid worden naar specifieke aangeboren afwijkingen. D66 wil dat zwangere vrouwen structureel echoscopisch onderzoek (SEO) op 20 weken aangeboden blijven krijgen.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019