Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Ambitieus in Europa op Klimaat

D66 zet zich ervoor in dat binnen Europa ambitieuze afspraken worden gemaakt over gezamenlijk klimaatbeleid  . Door met de andere Europese landen samen te werken zullen klimaatmaatregelen een veel groter effect hebben. En door in heel Europa vergelijkbare maatregelen te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld voor bedrijven blijft: de bedrijven die de broeikasgassen uitstoten verhuizen niet van de ene lidstaat naar een andere lidstaat.

Emissiehandel

Het emissiehandelsysteem (ETS) waarmee de CO2-uitstoot via uitstootrechten een prijs krijgt, is het belangrijkste instrument binnen Europa om klimaatverandering tegen te gaan. Op dit moment is de prijs van CO2 echter te laag, waardoor het nauwelijks werkt. D66 wil dat het ETS wordt versterkt en aangescherpt, zodat CO2-uitstoot écht een volwaardige prijs krijgt. Dit doen we onder andere door het aantal emissierechten te verlagen, minder gratis rechten uit te geven, en in te zetten op een minimumprijs.

Energie Unie

In Europa zorgen we met de Energie Unie voor investeringen in innovatie, vooral op het gebied van de opslag van energie. Met opgeslagen energie kun je ook de tv aanzetten als het op dat moment niet waait en windmolens dus geen energie leveren. We investeren in internationale energienetwerken. Uitbreiding van de capaciteit van het netwerk maakt uitwisseling van energie tussen verschillende delen van Europa mogelijk. Europa neemt ook de leiding in onze relaties met grote energieleveranciers als Rusland en Saoedi-Arabië, zodat EU-landen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. We werken samen in Europa en willen altijd tot de koplopers behoren in duurzaam ondernemerschap.

Samen werken in Europa heeft grote voordelen voor het klimaat. We kunnen de opwarming van de aarde namelijk niet in ons eentje oplossen. D66 zet daar dan ook vol op in. Maar Europa mag nooit een excuus zijn om achter te verschuilen. Ook als Europa minder voortvarend te werk gaat, heeft Nederland zelfstandig een verantwoordelijkheid en moeten we aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 28 februari 2017