D66 Roermond presenteert verkiezingsprogramma 2022-2026

D66 Roermond ziet veel kansen voor een beter Roermond voor iedereen en lanceert een kansrijk verkiezingsprogramma 2022 – 2026.

D66 Roermond laat in haar nieuwe programma blijken de toekomst optimistisch te benaderen. Dat blijkt al uit de titel van het programma: “Kansenmakers. Vandaag en morgen.”
Dat is niet vreemd, D66 is altijd een partij die zich richt op de toekomst. Met dromen en vooral ideeën. Die praktisch uitvoerbaar en feitelijk onderbouwd zijn. Ambitieus én realistisch. Rekening houdend met ieders zorgen van alledag én met een blik op de toekomst.

Een gelijke kans voor iedereen in Roermond
D66 voelt, meer dan ooit, de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen, te dichten. Vanuit het uitgangspunt ‘beloon prestatie, verdeel de welvaart’ kan ook een gemeente nog veel verbeteren aan armoedebestrijding en het werken aan meer onderwijskansen voor met name de jongste kinderen.

Roermond: klimaatkoploper
Meer dan ooit voelt D66 Roermond de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Geen vraagstuk dat we hier lokaal oplossen. Wat niet wegneemt dat er in Roermond veel kansen zijn ambitie te tonen en een grotere bijdrage te leveren.

Cultuur: het middel om met elkaar om te leren gaan
De maatschappij is steeds ingewikkelder. Het is steeds lastiger goed met elkaar te communiceren. En te accepteren dat verschillende meningen naast elkaar mogen bestaan. Actieve en passieve cultuurbeleving is een bewezen middel dat te verbeteren. Geef cultuur meer kansen. Of het nu gaat om traditioneel of vernieuwend, om klassiek of urban. Het is de weg naar een beter Roermond voor iedereen.

Fundament van een levendige en open maatschappij: economie
Economie gaat over de vraag hoe inwoners, diverse partijen / instellingen, regio, buitenland en overheid zich tot elkaar verhouden. En met elkaar onze samenleving inrichten. Is veel omvangrijker dan enkel ‘ondernemen’. De kernvraag is hoe al onze inwoners een zo zelfstandig mogelijk en zelf gekozen bestaan kunnen opbouwen In een aantrekkelijke omgeving. Kansen genoeg daar verbetering in te brengen.
Team D66 staat klaar!

Lijsttrekker Michael Kalthoff: Het programma is kansrijk én ambitieus. Dat is ook het team van D66 dat dit programma gaat uitvoeren. Een heel divers team, met verschillende achtergronden, leeftijden en met een combinatie van ervaring en onbevangenheid. D66 ziet de verkiezingen dan ook vol vertrouwen tegemoet.

Op deze pagina treft u ons verkiezingsprogramma aan, alsmede een versie voor mensen met een visuele beperking.