Reactie D66 Coalitieakkoord en College Roermond 2022-2026

Foto kaft coalitieakkoord Roermond 2022 2026 Beeld: Gemeente Roermond

Het proces

Op 2 juni jl. is op nadrukkelijk verzoek van D66 en DS gevraagd om een openbare bijeenkomst te organiseren waarin we de formateur vragen hebben gesteld over de voortgang van de coalitieonderhandelingen. Op dat moment vonden wij dat de beoogde oppositiepartijen onvoldoende in positie werden gebracht om inbreng te leveren bij het op te stellen coalitieakkoord. Na deze bijeenkomst heeft de formateur de beoogde oppositiepartijen gevraagd om schriftelijke inbreng te leveren. D66 heeft een brief opgesteld met inhoudelijke kansen voor Roermond. Wij zijn tevreden dat we in het coalitieakkoord diverse thema’s tegenkomen die wij ingebracht hebben. Wel vinden we jammer dat we voordat het definitieve coalitieakkoord getekend werd niet in de gelegenheid zijn gesteld als beoogde oppositie om over het concept coalitieakkoord in gesprek te gaan. Er zijn voorbeelden van gemeenten waarin dit met succes wel is gebeurd. Een gemiste kans.

De inhoud

De officiële titel van het coalitieakkoord is: ‘De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. We lezen vaak het woord ambitie. Tijdens de persconferentie van de formateur afgelopen vrijdag werd ook vaak ambitie genoemd. Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen en met veel vergezichten. Wij missen de vertaalslag naar hoe deze ambities waargemaakt gaan worden. Kiest dit college voor een college uitvoeringsprogramma?

Met welke middelen gaat de coalitie deze wensen waarmaken? En hebben we voldoende mensen om dit uit te voeren?

Scheidend wethouder Schreurs en Pleyte hebben de nieuwe raad en college geadviseerd om keuzes te maken. In dit coalitieakkoord worden geen keuzes gemaakt. @ PVDA. Ik citeer uit jullie verkiezingsprogramma: ‘’Politiek gaat, wat de PvdA betreft over het maken van keuzes. En ‘’ Dat vraagt om duidelijke keuzes en niet om wensenlijstjes. Geld kun je maar één keer uitgeven en is geen onuitputtelijke bron, waar je van kan blijven tappen.’’ (p3 verkiezingsprogramma). Bent u tevreden met dit coalitieakkoord dat vol staat met wensen? Dat was toch volgens PVDA niet helemaal de bedoeling.

Zoals we bij het bespreken van de jaarrekening hebben gezien blijken we moeilijk inzicht te krijgen in financiën. In het coalitieakkoord staat helemaal niets genoemd om meer grip te krijgen op die financiën. Zeker met torenhoge ambities en met het niet maken van keuzes is inzicht hebben in de actuele financiële situatie enorm belangrijk. @ formateur: waarom is hiervoor geen aandacht in het coalitieakkoord?
Ook als het gaat om de gemeentelijke lastendruk worden geen keuzes gemaakt. Zo staat beschreven de ‘gemeentelijke lastendruk wordt integraal beschouwd’’. Fractievoorzitter GL en PVDA: ik dacht dat jullie juist de gemeentelijke lastendruk willen verhogen? Wat vinden jullie van deze vage zinssnede in het coalitieakkoord?
Laten we ook benoemen dat D66 positief is over onderdelen van het coalitieakkoord. Zoals gezegd zien we meerdere onderwerpen terug die wij ingebracht hebben of belangrijk vinden. Enkele voorbeelden: campus in het onderwijs, aandacht voor cultuurhistorie en erfgoed, aandacht voor ongeorganiseerde sporter, aandacht voor hoger onderwijs, aandacht voor hoogwater en bomen en een nieuw stadspark. Enkele zaken die we missen: aandacht voor moderne cultuur (bijv. cultuurmakers), schone lucht, directe democratie en moderne vormen van inspraak en energietransitie in de breedste zin van het woord.

We hebben een vraag aan fracties van GL, LVR en VVD. Op het gebied van duurzaamheid staan mooie dingen in het coalitieakkoord zoals tegengaan hittestress, waterafvoer en biodiversiteit. Wat ons betreft vooruitstrevend beleid voor partijen als LVR en VVD aangezien deze partijen de afgelopen vier jaar op vrijwel alle ‘groene’ voorstellen tegen hebben gestemd. @ GL: hebben jullie gezien het stemgedrag van de afgelopen vier jaar er vertrouwen in dat deze coalitie en specifiek de verantwoordelijke wethouders al deze mooie ambities waarmaken? Zo ja licht dat eens toe. @ LVR en VVD wanneer zijn jullie tot inkeer gekomen dat duurzaamheid toch belangrijk is?

Portefeuilleverdeling

Voor het uitvoeren van al uw ambities is er werk aan de winkel. D66 heeft hierover enkele vragen.

Waarom is gekozen voor een versnipperde portefeuilleverdeling? Bijvoorbeeld cultuur en duurzaamheid? Is dit duidelijk voor inwoners, ondernemers, ambtelijke organisatie en raad? Is dit wel effectief en efficiënt georganiseerd?

Dhr. Franssen is uw portefeuille wel realistisch? D66 maakt zich zorgen hiervoor. Financiën, ruimtelijke ontwikkeling én economie. Financiën is vrijwel een portefeuille op zichzelf. Daarnaast bent u de politiek leider van de coalitie en wilt u bruggen slaan met de coalitie en oppositie in de gemeenteraad?

Benoeming wethouders

D66 Roermond stemde vanavond tegen de benoeming van Jos van Rey (LVR) als wethouder van Roermond. Over de redenen hiervoor zijn we de afgelopen maanden en jaren duidelijk en transparant geweest.

Het volledige Coalitieakkoord Roermond 2022 – 2026