Grafrechten in Roermond per jaar betalen

Beeld: Frank Janssen (wikimedia commons)

In de Commissie Burgers en Middelen is op 3 april de memo over grafrechten besproken die D66 samen met LVR en VVD ingediend had. Alle partijen en het College staan positief tegenover de voorstellen. Het College gaat deze de komende tijd verder uitwerken en meenemen in de belastingtarieven voor 2024. Het belangrijkste voorstel is dat nabestaanden voortaan per jaar kunnen betalen voor de verlenging van de grafrechten na de eerste 20 jaar in plaats van voor 5 of 10 jaar in een keer. Voor veel mensen is het moeilijk om in 1 keer bijna 400 of 800 euro te betalen. Ook wordt onderzocht of het betalen van eeuwigdurend grafrecht door deze nieuwe vorm van heffen beter gespreid kan worden voor wie dat wil.

In november 2023 heeft het college toegezegd dat mensen die dat willen er voor kunnen kiezen om verlengingen van grafrechten voortaan per jaar te laten heffen. Iedereen die dat wil kan dat dus bij de gemeente aanvragen.

Memo

De hele memo staat hier.