D66 Roermond e.o. kiest nieuw afdelingsbestuur

Persbericht D66 Roermond e.o.

De leden van D66 Roermond e.o. hebben dinsdag 19 april tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur gekozen.
Voorzitter Frits Stevens en secretaris Kitty Bruinsma waren aftredend en na 2 periodes van 3 jaar statutair niet meer herkiesbaar. Penningmeester Laura Tegels moest haar bestuursfunctie na haar verkiezing met voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid neerleggen.

Na een korte vacatureperiode heeft het oude bestuur 3 betrokken leden bereid gevonden de functies op te nemen.
De aanwezige leden stemden unaniem in met de benoeming van Mark Arts tot voorzitter, Bart Lickfeld werd gekozen als penningmeester en Bart Janissen is, na dit eerder al van 2013 tot 2016 gedaan te hebben, opnieuw tot secretaris gekozen.

Het nieuwe afdelingsbestuur gaat voort op de reeds ingeslagen weg waarbij, in nauw contact met de fractie en steunfractie, gebouwd wordt aan een sterke afdeling om zo een stevig D66-geluid te laten horen in Roermond en Roerdalen.

Tijdens de ledenvergadering is tevens afscheid genomen van Wilbert Dekker als raadslid. Na 9 jaar raadslidmaatschap heeft Wilbert besloten plaats te maken voor jong talent. Wilbert blijft behouden voor de afdeling als betrokken lid en vraagbaak.

Roermond, 3 mei 2022

Beeld: D66 Roermond