D66 Motie Giften Bijstandsgerechtigden unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 24 februari is de door D66 opgestelde motie unaniem aangenomen. De motie roept het college op om bijstandsgerechtigden een vrijstelling te geven voor giften tot € 1.200 per jaar en in bijzondere gevallen, bij overschrijding van € 1.200 per jaar, maatwerk toe te passen.

Achtergrond

Mensen in de bijstand mogen wettelijk geen ondersteuning ontvangen. Het aannemen van giften, zoals bijvoorbeeld levensmiddelen, kan tot korting op de uitkering leiden. De wet biedt desondanks de mogelijkheid om giften vrij te laten van deze korting.
D66 wil dat mensen in de bijstand giften tot € 1200 per jaar niet hoeven te melden. Wij willen een bijstand die gebaseerd is op vertrouwen en die mensen activeert om mee te doen.

Fractievoorzitter Michael Kalthoff (initiatiefnemer van de motie) stelt: “het is onwenselijk dat mensen die nu financieel zwaar hebben worden gekort als ze soms ondersteuning krijgen om bijv. een hogere energierekening te betalen, een keer een weekendje weg willen gaan, boodschappen krijgen van een buurvrouw of als ze van een familielid geld krijgen om een verjaardagscadeau voor een kind te kopen”.

De kansenongelijkheid neemt ook in Roermond toe. Dit initiatief kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid. D66 is blij dat onze motie in de raad unaniem is aangenomen.

De korting op de uitkering en eventuele boete door het ontvangen van een gift kan leiden tot stress, grotere geldproblemen en schulden. Dit nieuwe beleid geeft mensen de mogelijkheid om een ander te mogen ondersteunen en dat deze ondersteuning bevordert volgens ons een sterkere samenleving.

Initiatief met steun

De motie was een initiatief van Michael Kalthoff en Wilbert Dekker (D66) en werd mede ingediend door bijna alle partijen in Roermond.

Download

De motie is hier te bekijken.