Brief aan de formateur

Beeld: Mark Arts

Op 2 juni jl. heeft op verzoek van in eerste instantie D66 en Demokraten Swalmen een openbare raadsbijeenkomst plaatsgevonden over de voortgang van de coalitieonderhandelingen. D66 heeft enkele kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het verloop van de coalitieonderhandelingen. We bespraken de plotselinge switch van CDA naar PvdA en we vroegen wanneer de beoogde oppositiepartijen betrokken werden bij de coalitieonderhandelingen. De formateur en de beoogde coalitiepartijen hadden namelijk 6 april jl. tijdens een openbare raadsbijeenkomst waarin het eindverslag van de informateur besproken werd aangegeven dat de beoogde oppositiepartijen tijdens het formatieproces op momenten inhoudelijk al betrokken worden. Dit is tot begin juni ondanks deze eerdere toezegging helaas niet gebeurd. De formateur en de beoogde coalitiepartijen hebben op 2 juni jl. alsnog beloofd om de beoogde oppositiepartijen zo spoedig mogelijk te betrekken. Afgelopen maandag zijn de beoogde oppositiepartijen door de formateur uitgenodigd om inhoudelijke inbreng te leveren met betrekking tot het coalitieakkoord.

D66 heeft een brief gestuurd naar de formateur met onze inhoudelijke inbreng. Wil je de brief graag lezen? Klik hier voor de brief.