Energiearmoede

Op 17 november 2021 heeft D66 Roermond raadsvragen gesteld over dit onderwerp en op 27 januari 2022 ontvingen we de beantwoording van het college. Daarna heeft GroenLinks nog vragen gesteld over energiearmoede. In de beantwoording in januari 2022 geeft het college aan voorbereidingen te treffen om met een pakket aan maatregelen te komen met als doel energiearmoede te bestrijden. Tot op heden is onbekend welk pakket aan maatregelen dat is. Gelet op de energiecrisis en de bestaanszekerheidscrisis waarin we ons bevinden willen wij op korte termijn duidelijkheid hebben welke maatregelen het college specifiek in Roermond gaat nemen. De gemeente Roermond heeft van het Rijk op zijn minst 803.527 euro ontvangen dat uiterlijk mei 2023 besteed moet zijn.

Al lang mee bezig..

Dit onderwerp is voor heel veel mensen van belang. Daarom waren we er op lokaal niveau in het najaar van 2021 al mee aan de slag, lang voor de explosieve stijging van de energieprijzen. Laten we nu doorpakken in Roermond, naast alle nationale maatregelen.

Thermostaat op 17

Beeld: Mark Arts